Om IT-Finans

IT-Finans lanserades 14 april 2016
Riktar sig till: beslutsfattare på affärs- och IT-sidan hos finansaktörer som bank, försäkring och fondförvaltare men även mot angränsande yrkes och kompetensområden som fastighetssektorn, advokatbyråer, revisionsfirmor och fastighetsbranschen.
Läses av:  IT-chefer, VD, marknadschefer, försäljningschefer, inköpschefer
Statisk: når 6.500 unika per vecka
Nyhetsbrev: går ut till 3,300 prenumeranter, öppningsfrekvens 54%