Om IT-Hälsa

IT-Hälsa lanserades 11 augusti 2015
Riktar sig till: aktörer inom hälsovården att förhålla sig till it och hur it kan användas på bästa sätt inom sjuk, hälsovården samt friskvården.
Läses av: IT-ansvariga, IT-utvecklare, IT-konsulter, marknadschefer, läkare samt forskare
Statisk: når 8.500 unika per vecka
Nyhetsbrev: går ut till 4,300 prenumeranter, öppningsfrekvens 54%