Om IT-pedagogen

IT-Pedagogen lanserades 14 april 2015
Riktar sig till: skola och lärande med utgångspunkt i den digitala världen, en hjälpande hand, en inspiration och som en kritisk granskare i förhållandet mellan utbildning och digitalisering teknik och lärande.
Läses av: Lärare, pedagoger, rektorer, skolförvaltning samt personer med andra roller och inflytande i skolans värld.
Statisk: når 10.700 unika per vecka
Nyhetsbrev: går ut till 6.300 prenumeranter, 56 % öppning frekvens