Om IT-Retail

IT-Retail lanserades 28 augusti 2017
Riktar sig till: företag inom detaljhandeln som kombinerar den digitala utvecklingen med försäljning av varor och tjänster. B2B är en betydande del av handeln idag och IT-Retail.se kommer agera som gemensam plattform för både konsument och säljare. Dock merparten är B2B.
Läses av: VD, it-återförsäljare, marknadschefer, försäljningschefer, inköpschefer, produktchefer samt IT-konsulter
Statisk: når 3.500 unika per vecka
Nyhetsbrev: går ut till 2,100 prenumeranter, öppningsfrekvens 54%