COPENHAGEN

2 days / 15 talks
Awesome and great blog

January 25-27

Eran-Brown1A-1200x600.jpg

June 12, 2019

Med en bredsida nyheter vill Infinidat förverkliga visionen om lagring av enorma datamängder i flexibla lagringsmiljöer.

Eran Brown

Ett exempel är möjligheten att prenumerera på utrustning som finns i egna datacenter.

Det israeliska lagringsföretaget Infinidat presenterar en stor samling nyheter med hjälp av ett gäng ganska krångliga begrepp. Sammantaget, i kombination med ett flertal avancerade produkter av olika typer, kanske det är svårt att sätta sig in i företagets sortiment och vision. Men egentligen är det ganska enkelt. Det handlar om funktionalitet som man på Infinidat inte bara anser behövs för dagens lagringsbehov. Det handlar lika mycket om att kratta manegen för de kommande åren, under devisen ”Scale to win”.

Mycket data ska alltså lagras under de närmaste åren. Infinidat pratar om ”Multi-Petabyte Data Center” och berättar att vissa kunder redan har sådana. Det sätt som Infinidat försöker utmärka sig på är att skapa lösningar av den här typen baserade till stor del på billiga traditionella hårddiskar, och framför allt på smart mjukvara. Det innebär låg kostnad för kunderna.

Vad är det då man lanserar just nu? Bland annat följande:

InfiniVerse är en molnbaserad lösning för att administrera. övervaka, analysera och visualisera lagringsmiljöer bestående av företagets InfiniBox-enheter.

Poängen är dels att kunna hantera lagringslösningar oberoende av var de finns, till exempel i egna datacenter eller i molnet, dels att kunna göra det i ett enda användargränssnitt. Att avancerad dataanalys och AI används för att ge inblick i, och handfasta råd om, lagring ligger i tiden.

InfiniBox FLX och InfiniGuard FLX innebär att det går att köpa enheterna InfiniBox och InfiniGuard som prenumerationer. Det inkluderar både garantier om att data ska vara tillgängliga och byte av hårdvara var tredje år. Den här modellen kan passa företag som gillar modellen för att köpa molntjänster, men ändå vill driva egna datacenter.

Mjukvaran InfiniBox Software Release 5 bjuder på bättre prestanda för lagring, bland annat genom att utnyttja moderna lagringslösningar som NLMv4. Infinidat berättar om noteringar på två miljoner IO-operationer per sekund och överföring på 25 GB per sekund. Dessutom har replikeringen förbättrats, med garantier om att ingen nertid behövs.

De här nyheterna ska bli tillgängliga om tre månader, alltså under början av hösten.

Redan nu finns en mängd nya möjligheter för olika hårdvarukonfigurationer för Infinidatprodukter. Lägg på det Elastic  Data Fabric som är namnet på Infinidats vision för lagring.

Kärnbudskapen i visionen är hantering av stora datamängder med bra prestanda och flexibilitet. Det senare gäller inte minst att kunna bygga och hantera lagringsmiljöer som inte bara är spridda geografiskt, utan även på olika typer av infrastruktur, som egna datacenter och molnplattformar.

Under en webbkonferens passar Infinidats Eran Brown, som är teknikchef för Europa, även på att understryka en enkelhet i affärsmodellen:

̶ Vi är religiöst emot licenser. Det behövs inga licenser för att dra nytta av våra nyheter. Man betalar för den kapacitet som används, förklarar Eran Brown.


Digitaliseringens-1200x600.jpg

June 10, 2019

Det finns ett flertal företag idag som producerar kläder med låga priser, konstanta nyheter och en hög omsättningshastighet vilket har skapat ett fenomen som kallas fast fashion.

Det finns ett flertal svenska modeföretag som faller in i gruppen fast fashion och som ökar konsumtionen i samhället. Frågan är ju, hur har fast fashion ens blivit en grej?

Industriella revolutionen medförde att man snabbt och billigt kunde börja producera kläder – vilket också ändrade vårt köpbeteende. Enligt aktuell hållbarhet har konsumtionen under de tio sista åren ökat med hela 22%. Vi använder ibland uttrycket det var bättre förr. Och faktiskt, just här var det kanske det. På 1700-talet valdes material ut omsorgsfullt, tyget vävdes och kläderna syddes sedan upp. Ofta syddes plaggen upp i ett fåtal exemplar och var skräddarsydda för varje enskild individ. Dock tog det väldigt lång tid. Idag har många konsumenter en garderob som innehåller mycket fler plagg mot vad den behöver göra.

Konsumenter har svårt att avgöra hur mycket pengar de kan lägga på produkter medan konsumtionssuget blir allt större. I takt med att tillgängligheten för att handla produkter både är billigt, snabbt och ganska smärtfritt så har uttrycket, fast fashion blivit ett fenomen.

7 förbättringsområden inom retail

Valtechs Commerce-team har under 4 veckor träffat konsumenter och butikspersonal för att kartlägga vilka behov i konsumtionen av främst kläder som inte tillgodoses idag. Målet med studien är att hitta nya möjligheter för våra kunder att skapa framtidens shoppingupplevelser.

 1. Leverans och retur
 2. Onlineupplevelse
 3. Butiksupplevelse
 4. Miljö och samvete
 5. Andrahandsmarknader
 6. Personalbehov
 7. Konsumtionsbeslut

De vanligaste problemen när det kommer till viljan att konsumera är:

 • Vet inte om jag behöver produkten
 • Vet inte om jag har råd
 • Vill känna tillit till varumärke/butik

swed1-1200x600.jpg

June 10, 2019

Antalet it-attacker som riktas mot den svenska finansmarknaden har ökat med 158 procent det senaste året. Det visar en ny rapport från it-säkerhetsbolaget NTT Security. Över hälften av dem är så kallade nätattacker och de kan främst härledas till Kina, USA och Finland.

It-säkerhetsbolaget NTT Security har nyligen publicerat Global Threat Intelligence Report (GTIR) 2019, en rapport som pekar ut finanssektorn som den mest attackerade sektorn i EMEA (Europa-Mellanöstern-Afrika). Attackerna mot bankerna utgör 30 procent av det totala antalet it-attacker i EMEA jämfört med 17 procent globalt sett. Sverige är det land som har haft den största procentuella ökningen av antalet it-attacker riktade mot just banker. Sedan i fjol har siffran stigit med hela 158 procent, vilket alltså är långt mer än en dubblering på bara ett år.

– Det här om något borde sätta it-säkerheten högst upp på dagordningen för respektive styrelse. Tyvärr är det många banker som skyndar på den digitala omställningen utan att ta hänsyn till säkerheten. Konsekvenserna kan bli ödesdigra då informationen kan användas för att tillskansa sig ekonomisk vinning, branschövertag eller företagsspionage, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT Security.

Näst överst på listan över mest utsatta branscherna i EMEA är affärs- och tjänstesektorn (24%), teknik (17%) och tillverkning (9%). Majoriteten av it-attackerna har varit riktade mot webbapplikationer (samlingsnamn för programvara som man kommer åt genom att använda en webbläsare) och applikationsspecifika attacker, där de utgör 57 procent av det totala antalet attacker riktade mot banksektorn. Det ligger långt över snittet på global nivå, där siffran är 32 procent. En intressant notering är att spaningsaktiviteter (Reconnaissance), som utgjorde mer än var tredjedel av antalet attacker mot Sverige ifjol, är nu nere på 13 %.

Vidare i rapporten framkommer också att antalet it-attacker riktade mot Sverige kommer främst från Kina. Cirka 14 procent av det totala antalet attacker kommer härifrån. Tvåa på den listan är USA (11 %) och Finland (10 %). Det här behöver emellertid inte betyda att det är samma land som står bakom attacken utan anger snarare varifrån attacken har utförts. En intressant notering är att de fem mest utsatta sektorerna i EMEA upplevde fler attacker inom sin egen region än från någon annan plats. Det stärker den gängse bilden av att angripare tenderar att använda sig av källor som befinner sig i närområdet av sina mål. Det är en observation som är extra stark i EMEA än i andra regioner, enligt GTIR.

– Nya hot mot cybersäkerheten dyker upp hela tiden och under 2018 sattes ett nytt rekord i antalet sårbarheter som identifierats under ett enskilt år. Därför är det av yttersta vikt att IT-infrastrukturen i samtliga led, från kärnverksamheten till slutanvändaren, är genomgången och säkerställd så att fokus kan ligga på den dagliga verksamheten, säger Fredrik Olsson.

Rapporten kan du ladda ner här: www.nttsecurity.com/2019GTIR-SE


Härifrån kommer it-attackerna mot Sverige:
1.Kina (14 %)
2.USA (11 %)
3.Finland (10 %)
4.Storbritannien (8 %)
5.Frankrike (6 %)

Vanligaste it-attackerna mot Sverige:
1.Applikationsattacker (32 %)
2.Webbapplikationsattacker (25 %)
3.Servicespecifika attacker (17 %)
4.Spaningsaktiviteter (13 %)
5.Överbelastningsattacker (6 %)

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Hennerfors
Marknadsdirektör Norden, NTT Security
ann.hennerfors@nttsecurity.com
Telefon: +46 (0) 709 150 728

Joakim Goding, Spotlight PR
joakim.goding@spotlightpr.se
Telefon: +46 (0) 707 141 545

Metod och tillvägagångssätt för Global Threat Intelligence Report (GTIR)
NTT Security 2019 Global Threat Intelligence Report innehåller globala attackdata från NTT Security och andra företag i NTT Group, samlade mellan 1 oktober 2017 och 30 september 2018. Analysen baseras på loggar, händelser, attacker och sårbarhetsdata från kunder. Den innehåller också detaljer från NTT Securitys forskningsresurser, inklusive globala ”honeypots” och sandlådor i över 100 länder i institutionella infrastrukturoberoende miljöer.

NTT Security sammanfattar data från miljarder loggar och attacker i GTIR 2019. NTT Security samlar säkerhetsloggar, larm, händelser och angreppsinformation, sätter den i sammanhang och analyserar kontextualiserade data. Processen säkerställer att vi utför realtidsanalys och varningar. Storleken på och sortimentet av våra kundbaser, med över 10 000 kunder på sex kontinenter, ger NTT Security säkerhetsinformation som är representativ för de hot som de flesta organisationer står inför.

Uppgifterna kommer från loggar över hela världen och identifierar attacker baserade på typ eller kvantitet. Med hjälp av validerade attackhändelser, istället för den råa volymen av loggdata eller nätverkstrafik, visar uppgifterna aktuella angreppsnummer mer exakt. Utan korrekt kategorisering av attackerna skulle en oproportionerligt stor volym nätverkskonverteringstrafik, falska positiva, auktoriserade säkerhetsskanningar och DDoS övervakas av säkerhetscenter (SOC) ge en felaktig bild av händelser och attacker.

Analyserna använder data från NTT Securitys tio globala säkerhetscenter (SOC) och sju forsknings- och utvecklingscenter.

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Besök nttsecurity.com om du vill veta mer eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group. För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.


binero-1200x600.jpg

June 10, 2019

Men eftermiddagen sparkades igång av Binero Groups vd Göran Gylesjö som hälsade alla välkomna och berättade om våra nya satsningar inom molntjänster och vårt nya supergröna datacenter (som han också premiärvisade en film om)

Därefter inleddes konferensen med Tobias Granlund från Secify som berättade om vikten av säker informationshantering, och lärde oss vad som faktiskt utgör en företagshemlighet och vad skillnaden mot till exempel immateriella tillgångar. Detta är inte helt enkelt att hålla koll på, inte minst i dagens digitala värld där företagshemligheter inte längre är fysiskt lagrade, eller med Tobias Granlunds ord: ”inlåsta i ett kassaskåp på kontoret”.

Nästa talare var Agnes Hammarstrand, IT-jurist på Delphi, som blivit framröstad som juristernas jurist, det vill säga den som hennes kollegor i branschen helst skulle anlita om de någon gång skulle behöva affärsjuridisk hjälp. Hon bjöd på en mycket matnyttig genomlysning av läget kring GDPR ett år efter att förordningen trädde i kraft – samtidigt som hon gav oss en liten fingervisning om lite av det som väntar i framtiden på den juridiska arenan kring IT.

Efter lunch växlade konferensen spår till miljö och hållbarhetsfrågor, och vilket ansvar IT-industrin har och bör ta. Anna Flisberg, som är miljö- och hållbarhetskonsult på Envima, visade på konkreta exempel på hur olika organisationer kan arbeta för en hållbar värld genom att bidra till att den cirkulära ekonomin fortsätter växa, något som är extra viktigt för IT-industrin.

På samma spår fortsatte Stefan Carlberg, som är ansvarig handläggare för TCO Developments globala hållbarhetscertifiering TCO Certified. Han varnade bland annat för att en allt för stor del av världens elektronikskrot inte återvinns utan deponeras, inte minst i Afrika, något som illustrerades med en film från en skrämmande stor skrot i Etiopien. Vi tycker att det här oerhört viktigt att få bukt med, och rekommenderar alla att läsa mer om frågan på TCO:s temasida.

Dagens sista talare var Magnus Aschan från Warp Institute som inledde med Monty Pythons bevingade ord: ”Now for something entirely different”. Och annorlunda blev det. För med tanke på hur mycket media och allehanda tyckare bombarderar oss med farorna med tekniken och utvecklingen i världen, så var Magnus ”Sveriges mest optimistiska föreläsning” en riktig ögonöppnare om hur mycket positivt som faktiskt sker i världen – inte minst tack vare den tekniska utvecklingen.


huawei-p30-pro-1200x600.jpg

June 10, 2019

När svenskarna väljer mobiltelefon så är det kamera och batteritid som är avgörande.

Även faktorer som ljud, minne och vattentålighet påverkar köpbeslutet. Kamerans betydelse vid valet av mobil har accelererat i takt med avsevärt bättre kamerateknik i mobilerna kombinerat med sociala mediers utveckling. Och i en värld där det tas över 1,2 biljoner bilder per år, 160 bilder per person, så är det kanske inte så konstigt att kameran har stor betydelse vid inköpet av ny mobil.

I en ny undersökning från Huawei, genomförd av undersökningsföretaget Netigate, berättar svenskarna vad som påverkar deras val av mobiltelefon. Kamera, batteritid och skärmstorlek är viktiga parametrar vid köp av ny mobil, men även pris, högtalarljud, vattentålighet och minne påverkar.

– Vår undersökning visar att nästan var tredje svensk är mer intresserad av mobilfotografi jämfört med för fyra år sedan. Den visar också att 50 procent av de tillfrågade anser att mobilkameran väger tyngst när det är dags att köpa ny smartphone. Det bekräftar onekligen den trend vi också har sett, nämligen att en bra mobilkamera är a och o för den som ska köpa ny mobil, säger Sofia Björnerfors, PR ansvarig på Huawei Consumer Group i Sverige.

Undersökningen visar också vad svenskarna tycker om att fotografera med mobilen. Socialt umgänge med familj och vänner toppar listan tätt följt av resor, natur och husdjur men även inredning, jobbrelaterade saker och mat. Och sanningen är att vi fotograferar mer och mer. Det globala antalet digitala bilder som tas under ett år är nu över en biljon.

– Enligt siffror från Moblivious togs det i världen över 1,2 biljoner digitala bilder under 2017. Det innebär att varje människa på jorden tog 160 bilder var. Av de 1,2 biljoner bilderna, togs 85 procent med en mobilkamera och då är det inte så konstigt att kameran har stor betydelse vid inköpet av ny mobil, säger Sofia Björnerfors.

Kameratekniken i nya Huawei P30 Pro

Ny Huawei P30 Pro har en 1/1.7-tums SuperSpectrum-sensor ser ljus på ett fundamentalt nytt sätt. Huaweis RYYB SuperSpectrum-sensor skiljer sig från det traditionella RGGB Bayer-filtret genom att ersätta gröna pixlar med gula, vilket ger en maximal ISO-nivå på 409 600 på Huawei P30 Pro. Detta fundamentala skifte inom sensor-teknik, kombinerad med Huawei AIS, OIS och Huawei P30 Pros f/1.6-bländare, ger en extraordinär foto- och videoupplevelse i en rad olika situationer och ljusförhållanden – inklusive extremt dåliga ljusförhållanden – och ger bilder med förbättrad detaljnivå, färg och klarhet.

Den nya SuperZoom-linsen ger en överlägsen zoom-nivå i en tunn formfaktor. Genom en ny periskopform kan SuperZoom-linsen ge en detaljerad förstoring med 5x optisk zoom, 10x hybrid-zoom och 50x digital zoom. Ett prisma i telefotokameran bryter ljuset i 90 grader för att maximera fokusomfång samtidigt som kamerahöjden minimeras utan att störa enhetens design.

Huawei P30 Pro utmärker sig genom Huawei ToF-kameran som sparar information om skärpedjup för att ge korrekt bildsegmentering. En noggrann avståndsmätning gör det möjligt att simulera flera olika bokeh-nivåer. Superporträtt-läget fångar minsta detalj som till exempel individuella hårstrån. I kombination med information om skärpedjup och specialutvecklade algoritmer blir det sedan möjligt att ta enastående bilder med suddiga bakgrunder som framhäver huvudmotivet i bilden i alla typer av situationer.


5G-image-1200x600-1200x600.jpg

June 10, 2019

En ny rapport från Capgemini Research Institute visar att företag inom industrisektorn ser 5G som en av de viktigaste komponenterna för digital transformation.

Globalt vill två av tre industribolag implementera 5G inom två år. Svensk industri prioriterar dock annorlunda.

Globala siffror visar i rapporten “5G in Industrial Operations: How Telcos and Industrial companies stand to benefit” att industriföretag tycker att 5G är den just nu viktigaste faktorn för digital utveckling, efter Cloud Computing. Studien baseras på svar från fler än 800 företagsledare från industriföretag samt 150 ledare inom telekombolag i tolv länder. De svarande menar att de förutsätter att 5G kommer bidra både till högre säkerhet och kostnadsbesparingar. Rapporten visar att 5G anses lika relevant för utvecklingen som molntjänster och AI.

– Sverige ligger i framkant digitalt sätt, mycket tack vare ett säkert 4G-nätverk och en stabil fiberutbyggnad som vi kunnat lita på. Men de företag som vill följa utvecklingen måste påbörja sin resa mot 5G redan nu. 5G är en absolut nödvändighet för långsiktig global konkurrenskraft i framtiden, säger Tobias Larsson, 5G-ansvarig på Capgemini.

Huvudinsikter från rapporten:

 • Molntjänster, 5G och AI i topp: På frågan om vilken teknik som kommer vara den mest integrerade komponenten i den digitala transformationen inom de fem kommande åren var 5G placerat på andra plats globalt (75 procent). Svensk industri ligger under det globala genomsnittet (63 procent) i samma fråga och värderar 5G bland de fem högst prioriterade komponenterna för digital transformation; där molntjänster, avancerad robotteknik, trådlösa nätverk och AI återfinns.
 • Säkerhet och service är mest efterlängtat: Det enskilt största skälet för att investera i 5G för svensk industri är garanterade servicenivåer, 56 procent. Den näst mest efterlängtade anledningen till 5G är utökad säkerhet, 51 procent.
 • Svensk industri i toppen för anslutning till lokala 5G-licenser: 40 procent av svensk industri vill ansluta sig till lokala 5G-uppkopplingar. Endast USA och Frankrike har högre anslutningsvilja (44 respektive 41 procent). Det globala genomsnittet för att ansluta sig till ett lokalt 5G-nätverk är 33 procent.
 • Svenska telekombolag undervärderar prisbilden: Trots att 5G fortfarande är i utvecklingsfas är svenska företag villiga att betala ett högre pris än vad telekomföretagen förutspått. Rapporten visar att svensk industri är villiga att betala mer för den säkerhet som 5G innebär. Dock har bara 43 procent av telekomföretagen uppfattat prisbilden korrekt. Kring samma fråga ur ett globalt perspektiv har 68 procent av telekomföretagen uppfattat industriföretagens betalningsvilja.

– 5G är en kombination av telekom och IT, och att sätta pris på enbart en del av värdekedjan är svårt.. Betalningsviljan från industrin beror till stor del på att implementeringen av 5G kommer vara direkt verksamhetskritisk för fortsatt affärsutveckling. Jag tror att det krävs ett ekosystem runt operatören för att kunna leverera värde till kunderna, säger Tobias Larsson.


Alexander_Wallin-1200x600.jpg

June 7, 2019

SprinkleXchange planerar första noteringen i slutet av juni 2019

I februari fick fintech-bolaget Sprinkle Group klartecken från centralbanken i Bahrain (CBB) att starta världens första gränsöverskridande aktiebörs, SprinkleXchange, byggd på blockchain-teknik.

Nu planerar SprinkleXchange för första noteringen i slutet av juni.

– Vi har olika alternativ och letter of intent. Vilket bolag som blir världens första bolag att notera sig blir klart inom kort, säger Alexander Wallin, CEO Sprinkle Group och svensk entreprenör bakom världens första globala aktiebörs byggd på blockchain-teknik.

SprinkleXchange har haft den tekniska lösningen klar ett tag och tidigare i våras blev licensen klar från CBB (Central Bank of Bahrain) att starta världens första blockchain-baserade globala aktiebörs.

Det som entreprenören Alexander Wallin, uppvuxen på Tjörn utanför Göteborg, startat och nu lanserar skarpt är den första i sitt slag i världen.

– Det är förstås häftigt att vi ligger längst fram. De traditionella börserna jobbar åt samma håll och investerar miljontals dollar för att hinna ikapp oss och likt SprinkleXchange starta en marknadsplats utan geografiska begränsningar där bolag och privata investerare möts med helt nya förutsättningar och möjligheter. Idag är det ofta för dyrt för mindre bolag att börsnoteras globalt, men med SprinkleXchange kan du ta in kapital enklare och mer kostnadseffektivt. Du har dessutom hela världen som marknad, säger Alexander Wallin.

Alexander Wallin startade Sprinkle Group 2011. Huvudkontoret finns idag på anrika Wall Street i New York. En av hans stora ambitioner med bolaget då var att lära folk över hela världen hur man investerar och sedan ge dem rätt verktyg för att göra det. Med Sprinkle Groups sociala investeringsplattform, SprinkleBit, tog man första steget att infria den ambitionen. En röststyrd och AI-baserad SprinkleBit-app kommer inom kort att ligga som förval i alla Samsungs Smartphones i Nordamerika, vilket blir ett viktigt steg i bolagets utveckling. I Sverige hade man tidigare också ett samarbete med Swedbank. Nu tar man nästa steg med SprinkleXchange och startar en egen unik aktiebörs.

– Mitt mål har hela tiden varit att förenkla och få människor att förstå finansmarknadens spelregler och det har vi gjort med SprinkleBit. Med SprinkleXchange tar vi nästa steg och gör det både enkelt och möjligt för investerare och bolag över hela världen att mötas. Och vi gör det med ett säkert regelverk och i samarbete med CBB vars regelverk för aktiehandel kan liknas med det amerikanska, säger Alexander Wallin.

Sprinkle Group räknar med att kunna notera cirka 1 000 bolag de kommande tre till fyra åren och cirka 35 stycken bolag de kommande tolv månaderna. Bolaget kommer att använda sig av så kallad ”holländsk auktion” för att bestämma prissättningen inför en notering. ”Holländsk auktion” är en typ av auktion där alla kan lägga bud tills budgivningen är över, då tar man det högsta priset där alla aktier blir sålda. Det kombinerat med blockchain-tekniken, minskad administration och väsentligt minskade kostnader gör att noteringen för det enskilda bolaget blir betydligt enklare och billigare. På SprinkleXchange kommer man att kunna handla både listade bolag och kryptovaluta.


Intelligence-Driven-Security-Programs-1200x600-1200x600.png

June 7, 2019

Ingram Micro utökar sin ledande position inom Cyber Security genom förvärv av Abbakan i Frankrike.

Jean-Charles Vasseur, CEO Abbakan / Alain Monie, CEO Ingram Micro / Franck Navarro, VD Abbakans / Sophie Deleval, VD Ingram Micro France

Förvärvet är en del av en global expansionsplanför attvara ledande inom Cyber Security.

Ingram Micro tillkännagav i förra veckan att de har ingått ett avtal om att förvärva franska Cyber Security VAD Abbakan, som en del av expansionen av Cyber Security-verksamheten i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Förvärvet av Abbakan expanderar Ingram Micros nätverk av systemintegratörer och telekomföretag i Frankrike.

Sophie Deleval, VD för Ingram Micro France, berättar:

“Detta förvärv bekräftar utvecklingen vi initierade för två år sedan för att stärka vår möjlighet att stödja våra partners i deras verksamhet och att vara relevanta och hållbara. Abbakans och Ingram Micros team kommer att kombinera sin expertis, dynamik och engagemang för att ge ett konkurrenskraftigt erbjudande till den spännande marknad vi arbetar på.

Abbakan är en ledande leverantör av värdeadderande tjänster inom Cyber Security. Företaget tillhandahåller Cyber Security lösningar genom ett nätverk av partners över hela landet från sitt huvudkontor i Paris och kontor i Lille, Lyon, Toulouse och flera andra platser. Abbakans nuvarande kunder kommer också ha tillgång till Ingram Micros bredare portfölj av säkerhetslösningar och nätverk av experter.

Vi är glada att samarbeta med Ingram Micro, ett av de största multinationella företagen med ett tydligt fokus på behovet inom cybersäkerhet, säger Jean-Charles Vasseur, CEO på Abbakan. Abbakans VD Franck Navarro tillägger: “Detta kommer att stärka våra resurser och bredda vår räckvidd över hela Frankrike och genom vårt globala fotavtryck ge våra befintliga leverantörer och kunder ett starkare stöd.

Ingram Micro Senior Vice President och Chief Executive META & Cyber Security EMEA, Dr Ali Baghdadi kommenterar avtalet så här:

Cyber Security har hög prioritet för Ingram Micro. Ett av våra globala initiativ är att inrätta Centers of Excellence (COE) över hela världen och detta strategiska förvärv ger oss möjlighet att ytterligare förbättra vårt mervärdeerbjudande, samtidigt som vi utvidgar vårt fotavtryck inom Cyber Security i Frankrike och resten av EMEA.

Abbakan kommer behålla sin nuvarande ledning och team som en del av den utvidgade Ingram Micro-verksamheten i Frankrike. Transaktionen, som är föremål för sedvanliga regler och andra stängningsvillkor, förväntas stängas under 3:e kvartalet 2019.


the_logo-1200x600-1200x600.jpg

June 7, 2019

Avanade, den ledande digitala innovatören inom Microsofts ekosystem, har omnämnts som ledare i Forrester Wave: Microsoft Dynamics 365 Services, Q2 2019.

Patrik Löwendahl 2019

Rapporten inbegriper kategorierna Leader, Strong Performers, Contender och Challenger. Rapporten utvärderar kapaciteten hos tolv globala leverantörer av tjänster inom Dynamics 365 rörande deras nuvarande erbjudande, strategi och marknadsnärvaro.

Beskrivningen av Avanades leverantörsprofil i rapporten innehåller följande omdömen:

 •  Samtidigt som Avanade fortsätter att demonstrera sina traditionella stordriftsfördelar, sin bredd inom domänrelaterat tjänsteutbud och sitt ursprung, så har man också skaffat sig en betydande storlek utanför Dynamics.
 •  Avanade har investerat kraftigt i sitt nätverk av globala, digitala och innovativa enheter för att skapa IP, stödja kunder lokalt och skapa lösningar tillsammans med sina kunder.
 •  Avanades förmåga att använda sig av Accentures expertis inom affärsutveckling med rådgivning och dess djupa relation med Microsoft, gör det möjligt för dem att driva transformering av affärsmodeller över Microsofts hela utbud av applikationer.
 •  Avanade har också en av de bäst strukturerade modellerna för att ge långsiktigt stöd för Dynamics 365-implementeringar.

– Vi är oerhört stolta över att ha positionerats som ledare i Forresters Dynamics 365 Wave rapport, säger Patrik Löwendahl, ansvarig Business Applications Data & AI Nordics, Avanade Sverige. Vi kommer fortsätta bygga vår kapacitet och säkerställa att vi har de bästa kollegorna som kan hjälpa våra kunder att få ut alla fördelar med hela Dynamics 365 plattformen. Så att de kan vinna på sina marknader genom att leverera verktyg till sina medarbetare som de behöver för att erbjuda tjänster och produkter deras kunder efterfrågar .

Med Microsoft Dynamics 365 kan organisationer med sin digitala transformation uppnå mål som bidrar till att driva innovation.

-Microsofts teknik, investeringar och affärslösningar skulle inte lyckas utan vision, erfarenhet och förmåga hos nyckelpartners som Avanade, säger Hayden Staffords, Corporate Vice President, Business Applications, Microsoft. Vi är mycket glada över att Avanade har blivit ledare i Forrester Wave och erkänner sin djupa relation med Microsoft och sin förmåga att utnyttja Accentures kompetens inom affärsrådgivning.


professional-business-1200x600.jpg

June 6, 2019

Under de senaste tio åren har mängden data exploderat och den förväntas öka med ytterligare två tredjedelar från 2018 till 2025 då vi beräknas generera mer än 175 Zettabyte (175 följt av 21 nollor) data.

Verksamheter måste hantera och skydda denna data, men enligt den senaste rapporten från Veeam Software medger 73 % att de inte kan uppfylla användarnas krav på ständig tillgång till data och tjänster, vilket kostar genomsnittsföretaget 20 miljoner dollar per år.

Nedtid kan ha enorm påverkan på intäkter, produktivitet och kundernas tillit. Samtidigt visar årets undersökning att verksamheter agerar för att förhindra avbrott, och nära tre fjärdedelar (72 %) säger att de ska arbeta för att deras data ska ge dem mer värde, ofta genom att använda hybrida molnlösningar.

Undersökningen heter Veeam Cloud Data Management Report och omfattar svar från fler än 1 500 seniora affärs- och IT-chefer i 13 länder.

Resultaten visar att många inser vikten av effektiv datahantering och hur det påverkar affären, både genom att öka produktiviteten kortsiktigt, och genom att driva det mer långsiktiga förändringsarbetet.

–   Världen är datadriven och verksamheter måste vakna till och agera för att skydda sina data, säger Ratmir Timashev, medgrundare och Executive Vice President (EVP) of Sales & Marketing på Veeam. Företag måste se till att deras data är tillgänglig och använda sig av de möjligheter som data medför rent affärsmässigt. Det handlar inte om något som bara vore bra att ha, utan är något som måste finnas på plats. Företag bör fråga sig om de är trygga i att deras data alltid är tillgänglig när den behövs. De som är osäkra på det, måste omedelbart agera och vår undersökning visar att många företag inte är tillräckligt snabba på att agera.

Verksamheter använder teknologier som hybrida molnlösningar, Big Data, artificiell intelligens (AI), och Internet of Things (IoT) för att utveckla sina affärsverksamheter och de kommer att investera i genomsnitt 41 miljoner dollar under 2019 på detta.

Nästan hälften av de svarande säger att datasäkerhet är avgörande för att kunna dra nytta av dessa investeringar. Trots det är det bara 37 % som känner sig helt trygga med sina backup-lösningar och 73 % medger att de inte lyckas motsvara användarnas förväntningar. Det påverkar affärsutvecklingen negativt, men ledningen inser att de måste agera och nära hälften av de svarande säger att de ska införa smarta lösningar för datahantering och multi-cloud-lösningar över verksamheten för att adressera detta problem.

Det finns stora fördelar med digitala satsningar och den genomsnittliga organisationen härleder 124 miljoner dollar per år till dessa initiativ. Det finns dock stora skillnader länder emellan. Några av världens största ekonomier riskerar att hamna på efterkälken när det gäller digital innovation. 41 % procent av japanska företag och 48 % av brasilianska företag anser att de har infört relevanta lösningar för datahantering, vilket kan jämföras med lite mer än 25 % i Frankrike och Tyskland och bara 11 % i Storbritannien. Dessutom verkar det som att detta läge kommer att bestå, eftersom japanska och brasilianska företag anger att de ska satsa i genomsnitt 105 miljoner respektive 73 miljoner dollar på datahantering under de kommande 12 månaderna, vilket är betydligt mer än i Storbritannien (14 miljoner dollar), Kina (17 miljoner dollar) och USA (38 miljoner dollar).

–        Idag pågår en digital kapprustning där några av de ledande ekonomierna riskerar att hamna efter. Det är viktigt att verksamheter bygger upp en relevant digital infrastruktur som de kan basera sina datahanteringslösningar på även i framtiden, säger Ratmir Timashev. För att klara det måste verksamheter se till att affärssidan jobbar ihop med IT-sidan.

Skapa en mer intelligent verksamhet

Undersökningen, 2019 Veeam Cloud Data Management Report, visar att verksamheter håller på att utvecklas till att bli mer intelligenta genom att införa lösningar där de kan hantera data i molnet och AI-lösningar för att därigenom skapa en verksamhet där företaget kan agera på data som genereras i realtid. Bland de företag som satsar på detta, finns fyra områden som är återkommande:

 1. Molnet: Cloud Data Management är avgörande för att skapa intelligenta datalösningar. Tre fjärdedelar av företagen meddelar att de använder plattformar för Software-as-a-Service (SaaS). Många använder molnet för sina backuper och recovery-lösningar, och 51 % använder Backup-as-a-Service-lösningar (BaaS) och 44% använder disaster recovery-as-a-service-lösningar (DRaaS). Företagsledningar har insett fördelarna med en strategi som bygger på multi-cloud och hybridlösningar. De faktorer som avgör till molnets fördel är kostnader, pålitlighet, flexibilitet och säkerhet.
 1. Funktionalitet: Verksamheter måste se till att de anställda kan ta beslut utifrån data och använda nya teknologier i takt med att de kommer ut på marknaden. Nio av tio företag anser att det är viktigt att jobba med vidareutbildningar som ökar den digitala kompetensen hos personalen.
 1. Verksamhetskultur: Att skapa en verksamhetskultur som uppmuntrar ny teknologi och att anställda kan utvecklas inom företaget är viktigt och mer än två tredjedelar av de svarande säger att företaget behöver bli mer välvilligt inställt till, och öppet för, digitala teknologier.
 1. Tillit: Verksamheter måste skapa en tillitskänsla kring databaserade digitala lösningar. Idag anger bara en fjärdedel av de svarande att de har fullt förtroende för sin egen kapacitet att möta framtidens digitala utmaningar.

Undersökningen visar att det är dags att agera. Det är viktigt med en stark digital grund som säkerställer att det finns backup-lösningar och att data alltid finns tillgänglig. När de finns på plats kan verksamheter införa nya digitala lösningar och dra fördel av möjligheterna som de medför idag och i framtiden.