COPENHAGEN

2 days / 15 talks
Awesome and great blog

January 25-27

TL2-1200x600.jpg

July 5, 2019

Under sommarmånaderna ökar svenskarnas datatrafik som mest.

Det syns när Tele2 sammanställt datatrafiken för både privat- och företagskunder de senaste åren, och under 2018 surfade kunderna som mest under juli. För att ge bäst förutsättningar till en uppkopplad semester delar Tele2 med sig av några användbara tips.

1. Koppla ned jobb och koppla upp semesternöje

Inför sommarsemestern är det bra att förbereda både sig själv och andra för ledigheten, en tid när många vill använda sin telefon till något annat än jobb.

Förutom att lägga in ett autosvar på jobbmailen och meddela mellan vilka datum du kommer vara borta, så är ett tips att även ta bort pushnotiser från mail och andra jobbrelaterade appar. På så sätt har du full kontroll över om och när du vill svara på mail från hängmattan.

2. Spara viktigt innehåll och frigör plats

Säkerhetskopiera mobilen ifall något skulle hända med den under semestern. Då behöver du inte oroa dig för att bli av med bilder, videor och kontakter ifall telefonen glider ur cykelkorgen på väg till stranden. Passa dessutom på att frigöra plats för nya minnen i mobilen genom att spara bilder och videor i molnet, på datorn, eller med hjälp av appen Kiliaro, som är helt kostnadsfri för alla med Unlimited-abonnemang. Läs mer här.

3. Sola, bada och surfa säkert i sommar

Ska du utomlands i sommar finns det några saker som är bra att tänka på. Dels rent praktiska saker, som att kolla upp om det behövs en adapter extra till eluttagen i det specifika landet så de räcker för både mobilladdare och surfplatta. Om du kommer ligga på en strand eller på klippor nära vatten, var försiktig med uppkopplade prylar som inte är vattentåliga, och undvik att få in sand i uttag och högtalare. Glöm heller inte bort att det inte bara är du som kan bli överhettad, utan även mobilen.

4. Undvik oväntade kostnader efter en uppkopplad utlandssemester

Inom EU/EES så innebär det inga extraavgifter för dataroaming, så du kan surfa precis som hemma. Däremot skiljer sig priserna i länder som inte har avgiftsfri roaming, vilket är klokt att undersöka i förhand. Du hittar aktuella priser här. Om du ser till att ladda ner dina favoritpoddar, Spotify-listor och Netflix-avsnitt innan resan kan du även använda mobilen i offline-läge för att inte vara beroende av data när du är iväg.

5. Fota din resa som en berättelse

När du dokumenterar din resa genom bilder – gör det på ett unikt sätt! I Fotografiskas och Tele2s digitala och kostnadsfria fotoskola ”Plåta med mobilen” får du tips om hur du gör en personlig fotodokumentation av din resa. Till exempel kommer upplevelsen fram tydligare om ditt semestersällskap inte hela tiden är medveten om kameran, och även till synes ointressanta motiv kan bli spännande bilder när de sätts samman i serier. Varför inte göra en bildserie av alla sängar du sovit i under en roadtrip?


KTS-1200x600.jpg

July 5, 2019

Majoritet av befolkningen vill att hälso- och sjukvården ska vara engagerade i att arbeta förbyggande med deras hälsa.

Men idag är det bara en liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder, trots kunskapen om att det kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort.

Kantar Sifo har under april 2019 genomfört en undersökning av befolkningens inställning till hälsofrämjande insatser och deras upplevelse av hur vården arbetar med prevention, det vill säga med att aktivt förhindra att sjukdom uppstår eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras. Undersökningen genomfördes på uppdrag av PwC, tillsammans med hälso- och sjukvårdsföretagen Roche Diagnostics, AbbVie, Apoteket och Tamro.

Enligt undersökningen gör hela 93 procent av respondenterna aktiva livsval för att förbättra sin egen hälsa.Enkäten visar att information från en läkare, som dessutom är styrkt av dåliga provresultat, är det som i störst grad (78 procent) skulle motivera respondenterna till att förbättra sin hälsa.

Av de tillfrågade anger 40 procent att de kan tänka sig att använda teknik för självmonitorering av medicinska värden. Därtill kan 79 procent av alla respondenterna tänka sig att dela egeninsamlad hälsodata med sin vårdgivare. Undersökning visar också att hälften av respondenterna önskar att vården i sina beslut ska lägga stor vikt vid data som individen själv har samlat in om sin hälsa. Bland de som har två eller fler diagnoser är det nästan två tredjedelar som vill att vården lägger stor vikt vid deras egeninsamlade hälsodata. Självmonitorering vid diabetes och blodförtunnande behandling är exempel på sådana – idag väl etablerade – hälsodataberoende samarbeten mellan patient och hälso- och sjukvård.

Majoriteten anser inte att vården har högt engagemang i prevention

Samtidigt är det endast en tredjedel av respondenterna som tycker att vården i hög eller mycket hög utsträckning är engagerade i deras hälsa i förebyggande syfte och nästan lika många anser att vårdens engagemang är lågt eller mycket lågt.

Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att “Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa”. Samtidigt visar en WHO-rapport från 2014 att uppskattningsvis endast 3-4 procent av den offentliga hälso- och sjukvårdens budgetar i Europa är riktade mot prevention .

För många diagnoser är tidig upptäckt en viktig faktor som påverkar behandling och minimerar negativa konsekvenser av sjukdomen. Implementering av nationella screeningprogram för vissa sjukdomar, till exempel cervixcancer, har konstaterats kunna rädda liv . Ändå genomförs de inte fullt ut .

– Att bara 12 av de 21 regionerna i Sverige har infört primär screening för HPV, trots att det rekommenderas i nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, visar tydligt på den stora förbättringspotentialen i hälso- och sjukvårdens primärpreventionsarbete, säger Magnus Göransson, vd på Roche Diagnostics i Sverige.

Att ställa om till ett mer preventivt hälsoarbete kommer på kort sikt att vara en kostnad. Effekter kommer i vissa fall att uppstå på kort sikt och i andra fall på betydligt längre sikt. Oavsett tidsperspektiv måste prevention ses som en investering i hälsa. Vinster med ökad prevention kommer inte enbart att ses inom hälso- och sjukvården, utan även i andra delar av systemet, exempelvis genom sänkta kostnader i sjukförsäkringen.

Sekundärprevention viktigt vid hjärtsvikt

Även med sekundärprevention finns det mycket att vinna. Hjärtsvikt är idag den enskilt största diagnosen vid Sveriges medicinkliniker. Omkring 200 000 personer i Sverige beräknas ha en symptomgivande hjärtsvikt och årligen sker cirka 60 000 vårdtillfällen på sjukhus på grund av hjärtsvikt [6]. För hjärtsviktspatienterna i Sverige är det viktigt med uppföljningsprogram inom primärvården för att undvika akuta omhändertaganden på sjukhus. En validerad diagnostisering som kan utesluta hjärtsvikt redan i primärvården, utan vidare utredning med ekokardiografi, kan förbättra vårdkedjan för patient, sjukvården och samhället.

Idag finns många sådana här exempel på preventiva möjligheter, men de implementeras långsamt och ojämlikt över landet. För att uppnå ett friskare Sverige måste vården och dess partners värdera all den kunskap som redan finns och som ligger oanvänd och satsa resurser på att införa den. Mer om orsaker och möjliga lösningar på dagens obalans mellan sjukvård och prevention finns att läsa i den rapport som tagits fram av PwC, tillsammans med Roche Diagnostics, AbbVie, Apoteket och Tamro.


teknikcollage1-1200x600.jpg

July 5, 2019

I ljuset av nedläggningsbeslutet av ITU-programmet (industriteknisk utbildning) som bedrivs gemensamt av GKN och Teknikcollege Fyrbodal har upprörda röster hörts från flera håll.

Eleverna på ITU-programmet får alltid sommarjobb på GKN, i år ett 60-tal elever. Här syns ungefär hälften av dem.

Under en paus i sommarjobbet på GKN samlades en stor grupp elever, för att visa sitt missnöje med beslutet.

Ahmed Warshagha är en av eleverna som avslutat sitt första år på ITU-programmet, och nu sommarjobbar på GKN i Trollhättan. Ahmed ville ha en utbildning med mycket praktiska och tekniska inslag där man får jobba med händerna, och hans äldre bror rekommenderade då ITU-programmet. Ahmed har varit oerhört nöjd med sitt första år och säger att han blev både arg och frustrerad när han fick höra om nedläggningsbeslutet.

”Jag tycker att det är en jättebra utbildning som dessutom är populär här omkring. Jag vet många jämnåriga som har velat byta hit och yngre som hade tänkt söka längre fram.”

Linnéa Siljesten och Andreas Munter har båda gått ut årskurs två och jobbar för andra sommaren i rad på GKN. Båda är nöjda med ITU och ser den som rolig, givande och passande för den som söker en praktisk och teknisk utbildning. Man har dessutom möjlighet till framtida högskolestudier då programmet är högskoleförberedande.
”För mig kom det som en chock från ingenstans”, säger Linnéa uppgivet.

”Jag trodde inte att det var sant när jag först hörde att det skulle läggas ner. Jag förstår inte hur ett populärt och viktigt program, som dessutom genererar framtida jobb och mycket pengar, bara kan läggas ner”, tillägger Andreas.


visma-logo-png-transparent-1200x600.jpg

July 5, 2019

Visma är först ut bland svenska mjukvaruleverantörer inom bokföring, fakturering och lön att lansera en integration till Zapier, verktyget som hjälper Visma eEkonomi och andra webbtjänster att prata med varandra och skapar smarta arbetsflöden Bland de appar som finns samlade hos Zapier finns exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Sheets, Slack och PayPal. 

– För oss finns inga större hjältar än de som förverkligar sin idé och sitt företag. Tillsammans med Visma och Zapier kan Sveriges småföretagare få en ännu smidigare och mer flexibel vardag, säger Helene Struthers, produktägare för Visma eEkonomi på Visma Spcs.

Visma är först ut bland svenska mjukvaruleverantörer inom bokföring, fakturering och lön att lansera en integration till Zapier, verktyget som hjälper olika webbtjänster att prata med varandra och skapar smarta arbetsflöden.

Integrationen gör det möjligt för småföretagare att koppla samman funktioner i Visma eEkonomi med ett tusental appar som de använder varje dag och som automatiserar deras arbetsflöden. Det kan handla om allt från administrativa processer till marknadsföring, kundanskaffning och försäljning.

Bland alla de appar som finns samlade hos Zapier finns bland andra Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Sheets, G-mail, Slack och PayPal.

– Vi är glada och stolta över partnerskapet med Zapier, inte minst för att verktyget är så enkelt. Småföretagare kan själva automatisera sitt företagande, utan att behöva kunna ett dugg om programmering eller kodning, säger Helene Struthers.


zte-1200x600.jpg

July 5, 2019

Nu har den första 5G-telefonen sålts i Norden. Mobiltillverkaren ZTE blir därmed först ut med en 5G-mobil till en privatperson på nordiska marknaden.

Då Finland är tidigt ute med 5G-nätet blir detta även en av de första aktiva 5G-telefonerna i världen.

Tidigare idag lämnade VD:n för den finska mobilåterförsäljaren Elisa, Veli-Matti Mattila, över en ZTE Axon 10 Pro 5G till konsumenten Harri Hellström. Han är nu den första i Norden med en telefon för 5G i ett land med 5G.

– Jag har alltid varit intresserad av ny teknik och är ofta först ut i Finland med det senaste. Det känns otroligt att jag är den första ägaren till en 5G-telefon i Norden. Jag reser mycket både i Finland och utomlands, och då är det naturligt att mobiltelefonen är den enhet jag använder mest. Just därför är snabba anslutningar extra viktigt för mig, förklarar Harri Hellström.

ZTE ligger långt fram när det gäller att kommersialisera 5G och var tidiga med att lansera en 5G-redo telefon. På den svenska marknaden har ZTE nyligen lanserat samma telefon, ZTE Axon 10 Pro – för 4G.

– Vi har kommit väldigt långt när det kommer till att rusta för 5G i Norden och vi är stolta över att nu vara igång i Finland. I Sverige har vi precis lanserat en helt ny 4G-telefon som redan fått toppbetyg, och när väl 5G-nätet rullas ut i Sverige är vi redo med 5G-modeller även här, säger Nicklas Sivander, säljchef på ZTE i Norden.


skatt_blan-1200x600.jpg

July 3, 2019

Det är snart 30 år sedan den förra genomgripande skattereformen genomfördes.

Nu är det dags igen. Hur gör man för att ta hänsyn till de förändringar som samhället genomgått och kommer att genomgå under kommande år? Är det i en snabbt föränderlig värld möjligt att göra en hållbar skattereform i en tid när allt präglas av just hållbarhet?

– FAR:s perspektiv på skatt är hållbarhet, rättssäkerhet och konkurrenskraft. När vi pratar om att en skattereform ska vara hållbar menar vi att den ska vara hållbar över tid. Det innebär i korta drag att det krävs enkla, generella skattesatser och få undantag, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Till FAR:s seminarium ”Hur gör man en skattereform hållbar över tid i en föränderlig värld?” har en namnkunnig panel bjudits in. Bland annat kommer Klas Eklund, senior ekonom och skatteutredare ESO, att prata om vilka förändringar i samhället/samhällsekonomin som en skattereform bör ta hänsyn till och vilka trender i ekonomin som triggar behov av reformer i dag.

– Hållbarhet är en av de viktigaste framtidsfrågorna och FAR har det senaste året bland annat drivit opinion i att koppla ihop skattefrågorna med långsiktigt hållbart företagande. Och skatt engagerar, det märks bland annat vid våra seminarier i Almedalen, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.

Vid seminariet idag kommer även experternas förväntningar på förhandlingarna att diskuterats. Och politikerna ställs till svars om vilken som är bästa vägen framåt, samt vad som skiljer förutsättningarna för politikerna i dag jämfört med när den senaste skattereformen togs fram.


thumbnail-5d0c2b1784449c5ed694b10774950d71-1200x600-1200x600.jpeg

July 2, 2019

Som Internetoperatör ser man naturligtvis positivt på att användandet och behovet av våra tjänster hela tiden ökar.

En del som driver detta är den allt ökade e-handeln. E-handeln tar hela tiden marknadsandelar och nya aktörer etablerar sig snabbt. Men det finns en bieffekt. Butiksdöden.

Att Internet betyder oerhört mycket i vår vardag råder det ingen som helst tvekan om. “Allt” finns numera tillgängligt alltid. Internet är ett fantastiskt kommunikationsmedel och en otrolig källa till information. Här finns dessutom tjänster som ger tillgång till spel, musik, film och massor av underhållning. Självklart finns det också mindre trevliga aktiviteter ute på “nätet”. Brottslighet, mobbning, propaganda är tyvärr också alltför förekommande, men det speglar också samhället i stort. Både bra och dåligt existerar.

E-handeln har öppnat upp helt nya möjligheter för oss vanliga konsumenter. Helt plötsligt får vi tillgång till, bokstavligt talat, hela världen. Prylar, märkeskläder, mat, verktyg osv. Vi kan välja från en oändligt stor marknad och det är precis det vi gör. Vi konsumerar för glatta livet. Och det är väl bra för då “snurrar hjulen” och det, i sin tur, är ju bra för ekonomin i stort, eller? Nja, riktigt så enkelt är det inte.

För medan vi beställer fyra par jeans på Zalando och skickar tillbaka tre samt lägger en order på två drönare som vi direktimporterar från China (två, ifall en skulle gå sönder), så går våra lokala handlare på knäna, stadskärnor dräneras och tusentals arbeten försvinner. Dessutom, kan man väl tycka, att när miljödebatten är som hetast skickar vi varor inklädda i plast och kartong, fraktade av flyg, båt och lastbilar. Så långt ifrån ett miljötänk man kan komma (förvånad över att detta inte uppmärksammas mer).

Och då börjar man undra. Är det framtiden vi tittar in i nu? Man sitter framför datorn och beställer prylar för att sedan köra o hämta dem på en bensinmack och sedan skickar man tillbaka det som man inte vill ha?

Praktiskt då man inte behöver träffa någon, inte prata med någon och faktiskt knappt behöver lämna hemmet överhuvudtaget. Och vad behöver vi då levande stadskärnor till? Bekvämt och billigt är dagens keywords. Lite överdrivet, javisst. Men inte alltför långt borta från verkligheten.

Men är det såhär vi vill ha det? Vill vi ta bort den fysiska handelsplatsen och därmed eliminera massor av möten människor emellan? Vill vi inte ha en levande stad med mångfald och puls? Jo, när vi rannsakar oss själva, så är det väl ingen som vill ha ödestäder, eller att massor av människor inom retail skall förlora sina arbeten.

Finns det då verkligen inte några mellanting där den digitala handeln kan leva i symbios med den traditionella fysiska?

Varbergsbaserade bolaget Vertiseit har till exempel kommit långt i den här frågan och arbetar i allra högsta grad med att tekniskt  föra den digitala upplevelsen in i den fysiska butiken. Mycket möjligt att här finns en komponent som kan bidra till att rädda retail i framtiden.

Ett annat spår, som är betydligt mindre avancerat, är kanske att vända på affärsmodellen. Till exempel så önskar den fysiska butiken fler besök, samtidigt som man måste vara konkurrenskraftig på nätet.

För kunden är det två saker som är överlägset viktigast. Plånboken och bekvämligheten. Man vill få ett bra pris och kunna beställa på ett smidigt sätt.

Skulle detta gå att koppla ihop? En idé kan väl vara att låta kunden beställa bekvämt på nätet, men ge rabatt om varan sedan hämtas upp i butik. Exempelvis,  kostymen kostar 2000.- om du beställer den direkt på nätet, men väljer du att hämta upp i butik så kostar den 1700.-. Ett collect-in-store-koncept där butikens priser är bättre än nätets.

Belöna kunden för att hen kommer på besök och ger den fysiska butiken möjlighet, inte bara till mer “spring”, utan även goda förutsättningar till merförsäljning och att få visa upp den fysiska butikens överlägsenhet i service och kundupplevelse.

Kanske ett sätt att åter dra folk till centrum och dess verksamheter. Värt att prova?

I egenskap av ledare för en telekomoperatör, så hoppas jag innerligt att Internet fortsätter att spela en stor roll i våra liv och att efterfrågan av våra tjänster fortsätter öka, men inte på bekostnad av den fysiska mötesplatsen utan snarare i symbios med den.


image-1200x600.jpg

July 2, 2019

Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav?

Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolpolitiken inte bara handlar om politiska beslut i riksdag och regering utan också om lärares och rektorers dagliga gärningar i skolan. Skolpolitiken formas på olika nivåer i skolsystemet. Lärare och rektorer är nyckelaktörer i dessa processer.

Fokus ligger på fyra skolpolitiska huvudfrågor – skolans styrning och organisation, skolans uppdrag, lärares och rektorers arbete samt granskningen av skolans verksamhet – och de spänningar, konflikter och allianser som finns mellan olika skolpolitiska aktörer i de här frågorna.

I den tredje upplagan har författarna reviderat samtliga kapitel och uppdaterat innehållet utifrån de senaste årens skolpolitiska beslut. Den tredje upplagan innehåller dessutom nya avsnitt om förändringar i skolpolitisk inriktning under de senaste mandatperioderna.

Boken vänder sig till studenter på lärar- och rektorsutbildningar, verksamma rektorer och lärare, men också andra läsare med intresse för skolpolitik.


Uman_Diagnostics-1200x600.jpg

July 2, 2019

Life sciencebolaget UmanDiagnostics i Umeå har gått samman med det amerikanska storbolaget Quanterix.

Niklas Norgren, vd på UmanDiagnostics.

– Vi är fantastiskt glada. Det här känns som helt rätt steg för oss för att kunna utöka våra möjligheter globalt, säger Niklas Norgren, vd.

UmanDiagnostics sitter på Umeå Biotech Incubator och grundades 2006 av Niklas Norgren och Torgny Stigbrand. Sedan dess har de arbetat med nervskademarkören och proteinet NF-light.

NF-Light finns i nervcellerna och om nerverna blir skadade, på grund av ett trauma eller en neurologisk sjukdom, så läcker proteinet ut i cellernas omgivning.

Tack vare UmanDiagnostics nervmarkör kan man med ett blodprov mäta hur mycket av NF-light-proteinet som läckt ut, vilket ger en fingervisning om hur stor skadan är.

– Tidigare kunde vi bara påvisa proteinet i ryggmärgsvätska, men när vi inledde vårt samarbete med amerikanska Quanterix fick vi tillgång till deras analysplattform som hade möjlighet att mäta på molekylnivå – och då räcker det med ett blodprov för att kunna mäta NF-light, säger Niklas Norgren.

Och att kunna göra precisa mätningar är avgörande. En forskningsrapport från i våras visar att hela 16 år innan en patient får en Alzheimerdiagnos kan man påvisa att patienten har sjukdomen genom att mäta mängden NF-light i blodet.

– Det här ger stora möjligheter, både när det gäller forskningsmöjligheter på sjukdomen och möjligheter till bättre behandling av patienter, säger Niklas Norgren.

I slutet av juni signerades avtalet som innebär att UmanDiagnostics blir en del av Quanterix.

– Det här innebär att vi går ihop med vår största kund och partner. Vi ser fram emot att tillsammans med Quanterix fortsätta arbeta för att patienter med neurologiska sjukdomar skall kunna få bättre levnadsförhållanden. Konkret innebär det bland annat att vi får ta del av deras marknads- och säljavdelning, vilket gör att vi kan komma ut med vår produkt i världen på ett helt annat sätt än tidigare. Tack vare Quanterix kan vi nå en mycket bredare marknad, säger Niklas Norgren.

UmanDiagnostics ska behålla sitt namn och finnas kvar som vanligt i Umeå. Den enda skillnaden är att företaget efter sommaren kommer vara åtta anställda istället för sex.

– Uppköpet ger oss chansen att skala upp vår verksamhet lokalt. Det känns verkligen roligt att ett stort life sciencebolag som Quanterix satsar på att växa i Umeå. Det är garanterat bra för branschen – och Umeå, säger Niklas Norgren.

UmanDiagnostics biomarkör kan användas för att upptäcka flera av de stora neurologiska sjukdomarna som Alzheimers sjukdom, Multiple Scleros, och Parkinsons.

– Vår biomarkör täcker egentligen in alla de stora neurologiska sjukdomarna, vilket är fantastiskt. Biomarkören har en väldigt viktig roll i att upptäcka sjukdomar tidigt, något som kan bespara mycket lidande för alla patienter, säger Niklas Norgren.


123acfb70f6f4a858c82d060e9b08668-1200x600.jpg

July 2, 2019

För andra året i rad släpper Tele2 en rapport om Smarta Fastigheter.

Stefan Trampus, försäljningschef för fastighet på Tele2.

I ”Smarta fastigheter: vägen framåt för fastighetsägare”, som är gjord tillsammans med konsultbolaget Northstream, har vi undersökt faktorer som bidragit till utvecklingen inom området och identifierat ett antal viktiga fokusområden för fastighetsägare som vill göra sina fastigheter smartare.

Smarta fastigheter utgör grunden för smarta och uppkopplade städer. I Sverige står smarta fastigheter för över 25% av IoT-marknaden, en marknad som omsätter drygt 20 Mdkr och som uppskattas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på över 10% de kommande fem åren.

I rapporten Smarta Fastigheter: Vägen framåt för fastighetsägare, redovisas ett antal makrotrender och faktorer som bidrar till den ökade efterfrågan på smarta fastigheter exempelvis:

 • Dagens hyresgäster ställer högre krav på digitalisering de fastigheter som de bor i. Det finns idag en större efterfrågan på teknik som höjer livskvaliteten, flexibiliteten och bidrar till ökad hållbarhet.
 • Ny teknik kan innebära kostnadsbesparingar för fastighetsvärdar och ägare genom att indikera om när funktioner behöver bytas ut eller uppdateras.
 • Omställningen till smarta och uppkopplade fastigheter genererar data som kan innebära nya möjligheter och intäktsströmmar för fastighetsutvecklare.
 • Teknologisk innovation som IoT, maskininlärning och AI ökar nyttan och sänker kostnaderna för att ställa om fastigheter till att bli digitala.

–       Ny teknik driver på en förändring av fastighetsägarnas ekosystem och affärsmodeller. Den nya upplevelseekonomin påverkar även fastighetsbranschen och antingen är fastighetsägarna med och skapar förändringen eller så kommer andra aktörer driva på och att ta del av den nya ekonomin, säger Stefan Trampus, försäljningschef för fastighet på Tele2.

– En annan trend vi ser är att hyresgästerna vill ha hyperpersonifierade tjänster som är personligt utformade för deras behov. Det kan till exempel vara smarta lösningar för e-tjänster, leveranser eller andra applikationer som möjliggör tillgång till bokningssystem i fastigheten. Vi tror inte att fastighetsägare kan vänta. Smarta fastigheter händer nu och det är bättre att börja i liten skala än att vänta in den optimala totallösningen, avslutar Stefan Trampus.

Att utveckla lösningar för smarta fastigheter är resursintensivt och kräver skalbarhet för att nå lönsamhet. När det gäller fastighetsvärdar, små som stora, delar rapporten med sig av några rekommendationer för att stärka konkurrenskraften inom området.

Råd till små fastighetsvärdar:

 • Fokusera på nyckelfärdiga standardlösningar som ökar graden av ”smarthet” på fastigheterna. Kostnad och fördelar är tydliga i dessa lösningar och leverantörer brukar också erbjuda finansieringsalternativ.
 • Fokusera på det som är enklast och försök förstå dina hyresgäster och deras olika behov. Börja med smarta lösningar som är enkla att implementera. Exempelvis: digitala lås, laddstationer, bokningsappar för tvättstuga och underhåll.
 • Digitalisera verksamheten för att hantera fler fastigheter med samma resurser och arbetskraft
 • Utveckla en digital strategi
 • Var proaktiv och föregå dina hyresgästers behov

Råd till stora fastighetsvärdar:

 • Tänk stort och ha ett holistiskt perspektiv kring planering och systemarkitektur. Planera tidigt för att undvika kostsamma anpassningar och justeringar i efterhand
 • Tänk stort och anställ talanger inom branschen och utveckla egna lösningar som kan testas och utvecklas på egna projekt
 • Ingå partnerskap med aktörer som har specialistkunskap
 • Digitalisera era tjänster och låt IT-avdelningen implementera tekniken.
 • Företagsledningen bör koordinera arbetet och ta ägarskap för att hela företaget är med på förändringsresan. Inte IT-avdelningen.