COPENHAGEN

2 days / 15 talks
Awesome and great blog

January 25-27

equinix-1200x600.jpg

June 6, 2019

Equinix, det globala interconnection-och datacenterföretaget, tillkännager idag nästa fas i utvecklingen av Platform Equinix med presentationen av tjänsterna i Network Edge, en ny produktinnovation som gör att företag kan modernisera sina nätverk virtuellt.

Genom att virtualisera nätverksfunktioner (NFV) från olika leverantörer kan man koppla samman sina digitala leveranskedjor hos Equinix.

Network Edge är designat för att påskynda den digitala omvandlingen i globala företag och erbjuder stora organisationer ett nytt sätt att driftsätta nätverkstjänster på Equinix globala plattform för sammankoppling av nätverk. Detta utan att behöva använda fysiska datacenter och utan maskinvarukrav. Equinix breda produktportfölj med fysiska och virtuella interconnectiontjänster tillför ytterligare möjligheter med Network Edge, som gör att storföretag kan kapa kapitalkostnaderna och skala sina IT- och nätverkstjänster globalt, genom att virtuellt driftsätta en digitalklar infrastruktur.

Network Edge erbjuds i form av leverantörsneutrala, virtuella nätverkstjänster och låter kunderna välja, konfigurera och koppla samman nätverks- och säkerhetsenheter i realtid från ett urval branschledande leverantörer inklusive Cisco, Juniper och Palo Alto Networks. Genom att sammanföra sömlösa nätverkstjänster med extremt låg latens för slutanvändare, moln och värdefulla ekosystem på olika platser, kan Network Edge dramatiskt optimera nätverk på ett kostnadseffektivt sätt.

Network Edge erbjuder även inbyggd integration med Equinix globala samtrafiktjänst med SDN-teknik, Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric). Genom att kombinera Network Edge med ECX Fabric kan kunderna driftsätta virtuella enheter och koppla samman dem med moln- och nätverksleverantörer på nya globala marknader, och på så sätt utöka sin räckvidd till tusentals potentiella affärspartners runtom i världen. Det ger företag möjlighet att finnas överallt där de behöver vara för att kunna koppla samman och integrera allt som krävs för deras affärsverksamhet.

Fördelarna är:

 • När globala företag går igenom sin digitala omvandling behöver de moderniserade, globala IT-infrastrukturer med närhet till digitala tjänster för att nå framgång. Detta kräver även hög datasäkerhet och möjligheten att kunna ansluta sig globalt till flera olika partners över olika ekosystem.
 • Med Network Edge kan stora organisationer driftsätta virtuella nätverkstjänster inom Equinix International Business Exchange (IBX) utan initiala kapitalinvesteringar för ny utrustning och infrastruktur. Network Edge är även kompatibelt med befintliga fysiska installationer på Platform Equinix, något som ytterligare snabbar upp vägen mot digital affärsverksamhet i global skala.
 • Network Edge gör att kunderna kan välja virtuella nätverkstjänster från flera olika leverantörer. Bland de tillgängliga Network Edge-enheterna finns Cisco Cloud Services Router 1000v, Juniper vSRX Virtual Firewall and Palo Alto Networks VM-Series Firewall, med ytterligare Edge-enheter inklusive Cisco SD-WAN, som inom kort läggs till på Platform Equinix.
 • Network Edge är perfekt för många användningsområden, till exempel:
  • Routing mellan moln – I takt med att molnanvändningen fortsätter att växa, spänner nu många applikationer över flera moln. För att optimera dataströmmarna mellan moln kan virtuella routrar som använder Network Edge sömlöst skicka data med extremt låg latens mellan två moln.
  • Migrering från ett moln till ett annat – Genom att driftsätta en virtuell router med Network Edge kan man skapa en privat koppling mellan två moln, något som möjliggör effektivare dataöverföringar när stora datavolymer ska flyttas från ett moln till ett annat vid säkerhetskopiering, migrering eller analys.
  • Brandvägg för hybridmoln – För att skydda nätverk med publika klienter, när publika applikationer hostas i publika moln, kan Network Edge användas för att upprätta virtuella molnbrandväggar på några minuter. Network Edge kan även upprätta en virtuell brandvägg i förening med fysiska brandväggar.
  • Filial-till-moln SD-WAN – För att snabba upp omvandlingen av filialkontor kommer Network Edge snart att erbjuda möjligheten att bygga samtrafikhubbar på Equinix och optimera uppkopplingar mellan filialkontor, molnleverantörer, SaaS-leverantörer och tusentals potentiella affärspartner via ECX Fabric.

Citat

Sachin Gupta, Senior Vice President, Product Management, Enterprise Networking Business, Cisco

– I takt med att applikationsanvändning från flera olika moln fortsätter att växa står företagens nätverk inför utmaningen att erbjuda användarna en snabb och säker applikationsupplevelse, oavsett var de befinner sig. Tjänsterna i Equinix Network Edge möjliggör närhet till SaaS- och molnleverantörer för företagens globala utbredning. Tjänsten kommer även att ge möjlighet att automatiskt driftsätta och hantera Cisco SD-WAN-tjänster för att garantera en optimal applikationsupplevelse.

Eric Hanselman, Chief Analyst, 451 Research

– Den digitala omvandlingen driver företagen att modernisera sina globala IT-infrastrukturer och den fortsatt ökande användningen av hybrid- och flermolns-strategier accentuerar än mer detta behov. I takt med att applikationerna blir mer distribuerade och kan köras i både datacenter och i flera olika publika moln, måste även nätverken bli distribuerade och kunna erbjuda enhetlig styrning av nätverks- och säkerhetstjänster. Virtuella nätverkstjänster i likhet med Network Edge, som erbjuds på ett leverantörsneutralt sätt och som integreras med ECX Fabric, kommer att snabbare kunna erbjuda kunderna möjlighet till global samtrafik. Vi tror att dessa tjänster även kan erbjuda företag mervärde och differentiering av Equinix på marknaden.

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

– Genom att kontinuerligt utveckla den globala Equinix-plattformen för samtrafik, introducerar vi innovationer som hjälper företagen att omvandla sin globala verksamhet i den digitala framkanten. Med Network Edge erbjuder vi både en extraordinär svit av virtuella nätverkstjänster och ett övertygande mervärde som hjälper företagen att skala globalt genom driftsättning av digitalklara infrastrukturer i Edge, bara på några minuter. Via sömlös integrering av Network Edge med vår ECX Fabric-tjänst får kunderna också tillgång till världens största ekosystem för virtuell samtrafik, och kan därmed frigöra ett enormt affärsvärde via vår plattform.


acronis-1200x600.jpg

June 5, 2019

Acronis, en globalt ledande aktör inom cybersäkerhet och skydd meddelar idag att de utser svenska Gridheart, molndistributören med sin egen automationsplattform, som den senaste molndistributören för Acronis, som därmed utökar sina investeringar i Norden.

– Det finns en växande efterfrågan från kunder för ett effektivt skydd av deras kritiska data och Acronis Backup Cloud svarar på det behovet genom att erbjuda innovativa möjligheter, inklusive teknik för anti-ransomware och hybrid molnarkitektur. Genom att utse Gridheart som vår senaste molndistributör kan de och deras partners dra nytta av Acronis expansion då efterfrågan på SaaS-lösningar som Acronis Backup Cloud ökar snabbt, säger Mikael Johansson, Nordic Strategic Partner Manager på Acronis.

– Gridheart Marketplace har utvecklats under tio år och levererar en enad molnupplevelse och centraliserad kontroll för SaaS-applikationer och molntjänster från samtliga molnaktiverade leverantörer som är integrerade i Gridheart Marketplace. Vi är väldigt glada över att Acronis har utsett Gridheart som sin molndistributör och vi ser fram emot detta partnerskap.

– Samarbetet gör det möjligt för oss att ge våra partners backuplösningarna de behöver för sina kunder, samtidigt som de snabbt kan uppnå ökande intäkter utan förskottsbetalningar och dra nytta av en pay-as-you-go affärsmodell, säger Carl Hagström, VD på Gridheart.


Intercept-X-social-img-1200x600.jpg

June 3, 2019

IT-säkerhetsföretaget Sophos kompletterar sin molntjänst Intercept X för servrar med så kallad Endpoint Detection and Response (EDR).

Det innebär att användarna nu kan få ett avancerat och automatiserat skydd mot sofistikerade cyberhot som riktas både mot servrar och arbetsstationer.

Med tanke på de stora informationsvärden som ofta finns på en server är de en tacksam måltavla för cyberkriminella. Med en EDR-lösning för servrar går det snabbare att identifiera, analysera och stoppa intrångsförsök. En effektiv EDR-lösning minskar också risken för att cyberkriminella ska kunna kopiera en lyckad attack på en annan del av verksamheten.

Avancerat skydd mot sammansatta attacker

Den nya tjänsten möter utvecklingen där cyberkriminella allt oftare använder en kombination av olika slags skadlig kod och metoder, allt för att kringgå traditionella säkerhetslösningar. Från att främst ha varit ett verktyg för statligt uppbackade hackare är verktygen för att genomföra sammansatta cyberattacker nu tillgängliga för betydligt fler. Sophos erbjuder sedan tidigare EDR för att skydda enskilda arbetsstationer. Genom att erbjuda motsvarande skydd för servrar och hålla samman verktyget i den molnbaserade tjänsten Sophos Central skapas en användarvänlig lösning som inte kräver en egen större IT-avdelning. Samtidigt ger Sophos nya tjänst bättre möjligheter att möta allt hårdare regler och lagstiftning på IT-området.

– I dag är skadlig kod många gånger automatiserad och utformad för att hitta och analysera de svaga punkterna i ett nätverk. Angriparen följer därefter upp med manuella insatser som är väl anpassade för det specifika målet. Med EDR för servrar gör vi det svårare för en angripare att fullfölja och lyckas med den här typen av attacker mot servermiljön, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

– Sophos lösning skiljer sig också från andra genom att vi håller samman allt i en molntjänstbaserad plattform som inte kräver omfattande personalresurser för att fungera och ändå ger ett mycket kvalificerat skydd, fortsätter Per Söderqvist.


Fotografiska-1-1200x600.jpg

June 3, 2019

På Akamai Security Summit World Tour var ett av fokusområdena – the Edge. Med andra ord gränslandet mellan slutenheter såsom mobiler, surfplattor med mera och användare. Ett annat ämne som lyftes fram var botar och botattacker.

Vill vara bromsen för att öka hastigheten

Lars Engdahl, Regional Sales Manager Region North Scandinavia & Benelux, från Akamai hälsade oss alla välkomna och ställde den retoriska frågan – Varför har bilar bromsar? Svaret är att lika självklart som genialt. En bil som kan bromsa kan också köra mycket fortare. Med den liknelsen lyfte Lars fram att Akamai möjliggör en betydande hastighet i Internet-trafiken. Faktum är att Akamai managerar cirka en tredjedel av all Internettrafik i världen. Det är med andra ord ingen liten aktör som bjuder in oss till en heldag på Fotografiska i Stockholm. Företaget grundades år 1998 och har sitt huvudkontor i Cambridge i Massachusetts i USA.

I Krakow i Polen har man ett säkerhetscenter med 800 anställda. I Sverige har man kontor i Stockholm sedan 10 år och det nordiska teamet består av cirka 60 personer.

Duscha innan du läser mail

Ari Weil — Vice President Product Marketing

Ari Weil, Vice President Product marketing, inledde sitt föredrag om Akamai Security med att ta oss med på en kort nostalgitripp. Han påminde oss om att det inte är alltför för många år sedan som starten på dagen kunde se ut på följande sätt:

Man vaknade och gick till sin dator för att läsa sina mail. Efter att ha startat datorn och mailprogrammet gick man till badrummet och duschade. Därefter gick man nyduschad till datorn för att läsa det första mailet som hade laddats ner. De, av oss åhörare, som hade åldern inne kunde med ett leende känna igen oss i Aris pedagogiska beskrivning av att det helt enkelt var en väldigt långsam datatrafik för inte så länge sedan. Det är lätt att glömma bort det nu när allt ska gå så otroligt snabbt. I Internets barndom var det ingen som visste hur mycket trafik som faktiskt skulle skapas. Idag har man bättre koll men det är fortfarande en utmaning att bygga ut kapaciteten och Akamai är en av aktörerna i detta viktiga arbete.

Ari menar att bortsett från den ökade hastigheten i Internet är det en annan hastighet som skapar säkerhetsutmaningar och det är att produktionssättningar går fortare och fortare. Det gör att vi får system och applikationer som inte är ordentligt testade i produktion. Det är ett växande problem. Den ökade komplexiteten bidrar också till att vi tenderar till att arbeta med brandsläckning istället för en långsiktig säkerhetsstrategi.

Resan till molnet är en berg- och dalbana

De allra flesta organisationerna har en molnstrategi men alla har inte den rätta kompetens avseende molnet. Det gör att resan dit för många blir onödigt jobbig. Han beskriver det som en resa full av toppar och dalar. Först tar man beslutet att gå till molnet och bestämmer sig för vilken molnplattform man ska använda sig av och allt känns bra. Efter ett tag inser man att plattformen inte erbjuder precis allt man behöver och det blir motigt. Aris poäng med denna beskrivning är att oavsett vilken molnplattform vi väljer så har de olika styrkor och det gäller att vara medveten om det.

En annan utmaning när det gäller säkerhet och analys av datatrafiken är att identifiera vilken trafik som är dålig och vilken som är bra. Richard Meeus, Security Technology and Strategy Director EMEA, gav oss ett bra exempel på det. För en tid sedan hackades en uttagsautomat i Singapore och förövaren lyckades komma åt en miljon dollar på två timmar. När detta blev känt började bankens alla kunder att logga in för att kolla om de hade blivit drabbade. På en timme träffades bankens IT-system av lika mycket datatrafik som den normalt sett tar emot under 3 månader. Det var alltså en onormal mängd trafik men inte på grund av en DDOS-attack. Det gäller att kunna skilja farlig trafik från ofarlig trafik.

Ett annat exempel på svårigheten att analysera och identifiera olika typer av hot och intrång är botar som bokar flygbiljetter berättar Richard. Syftet är att driva upp biljettpriset allt eftersom en avgång börjar bli fullbokad. När planet senare lyfter kan kabinen vara halvfull och flygbolaget förlorar både intäkter och kunder som inte är nöjda med priset och tillgängligheten.

Risk vs. Bekvämlighet

Mayur Upadhyaya — Senior Director Identity Cloud, EMEA

Vi pratar med Ari Weil i en av pauserna och frågar honom om hur han ser på riskerna med dagens IT-lösningar?

”Det finns två saker som är svåra att hantera på ett bra sätt. Det ena är att verkligen förstå den nya tekniken. Allting ändras så fort att det är svårt att ta till sig allt nytt. Trycket på att sätta nya system och applikationer i produktion så fort som möjlig ökar konstant. Då finns risken att det inte är ordentligt testat. Kraven på bekväma lösningar för slutanvändarna ökar även de. Ta hotellbranschen till exempel. Där har flera hotellkedjor blivit utsatta för intrång bland annat avseende nyckelsystem. Balansgången mellan att låta gästerna bekvämt kunna låsa upp sina rum med en elektronisk nyckel och samtidigt hålla en hög säkerheten så att inte vem som helst kan kapa den nyckeln är väldig svår. Varje gång som ett företag utsätts för en attack eller ett intrång riskerar de att förlora kundernas förtroende”, förklarar Ari.

Även Mayur Upadhyaya, Senior Director Identity Cloud EMEA, lyfter fram att vår önskan om bekväma lösningar sätter företagens säkerhetslösningar på stora prov.

”Kunderna vill ha full säkerhet och integritet men också möjligheten att bekvämt kunna styra allt i från skrivare och kaffemaskiner till larmanläggningar via sin smartphone. Risken att någon lyckas hacka sig in i denna miljö är inte oväsentlig”, säger Mayur.

Tack vare GDPR har vi nu en bättre bild

När det gäller antalet lyckade intrång och attacker hos företag och organisationer kan vi tacka införandet av GDPR för att vi nu har en mycket klarare bild av hur vanligt det egentligen är menar han.

I syfte att kunna ge sina kunder ett bättre identitetsskydd förvärvade Akamai bolaget Janrain i januari 2019. Janrain var en av pionjärerna inom säkerhetslösningar avseende användaridentiteter och år 2017 utsågs de till ledare inom Customer Identity and Access Management (CIAM) i Forresters Wave Report. Tack vare det uppköpet har Akamai nu avsevärt stärkt sitt erbjudande inom IT-säkerhet och i sitt föredrag berättade Mayur om Akamai Identity Cloud.

Xavier Daspre, Senior Cloud Security Architect EMEA, gav oss några exempel på en ny trend inom bedrägerier. Det handlar om att de cyberkriminella kommer över mindre summor i samband med till exempel uthyrning av el-scootrar som sedan en tid tillbaka finns i flera svenska städer. Den nya taktiken är att hacka IT-system för att komma över lägre belopp men betydlig fler. På så sätt kan hackarna ändå komma över tillräckligt stora summor för att motivera dem att fortsätta med sina bedrägerier. Ett annat exempel är att man kommer över kunders poäng i flygbolagens poängsystem för att sedan använda dem själva. Tanken är att risken att kunderna upptäcker det är liten om de endast tar en del av poängen istället för att tömma hela poängkontot.

Det är säkrast att inte lita på någon

Om man ska tro Richard Meeus, Security Technology and Strategy Director EMEA, är det gamla synsättet att alla enheter är säkra som finns innanför pedimeterskyddet (skalskyddet) stendött.

”Generellt sett lägger vi mycket resurser på de externa enheterna men inte på de interna enheter och användare som kanske rent fysiskt befinner sig på ett café eller annan offentlig miljö där hotbilden och risknivån kan vara komplicerad. Lösningen är att tankemönstret, tyvärr, måste bli att inte lita på någon enhet, inte ens de interna. Det kallar vi för Zero Trust”, förklarar Richard.

Under dagen får vi även chansen till ett par exklusiva samtal med några av Akamais representanter. Först ut är Erik Henriksson, Senior Strategic Account Executive, och han lyfter fram en annan sida av Akamai, nämligen deras arbete med hållbarhet.

”Vi har ett stort miljöfokus och vi tillverkar till exempel vår egen el. I Texas, USA, har vi en stor solcellspark som ger oss miljövänlig el. Dessutom satsar vi bland annat på energieffektiva servrar. Hållbarhet är helt enkelt en del av vår policy. Vi brukar prata om ljusgrön el som är ett resultat av i grunden positiva insatser men som inte går hela vägen. Ett exempel på det är företag som köper sig fria genom utsläppsrätter och liknande insatser. Vi däremot satsar på mörkgrön el och går All-In när det gäller hållbarhet”, förklarar Erik engagerat.

Vi fick även chansen att prata med Lars Engdahl och vi frågar honom om han är nöjd med dagen?

”Ja, det är jag. Vi har flera budskap som vi vill få ut till marknaden. Identity Cloud är ett av dem. GDPR har bidragit till att medvetenheten om omfattningen av intrång och attacker har ökat. Det är bra. Hanteringen av hotet från botar är ett annat och där kan vi hjälpa våra kunder med effektiva lösningar. Till sist vill jag att vårt varumärke ska bli mer känt. De stora bolagen känner redan till oss och vårt erbjudande men jag vill att vi ska bli kända även utanför den kretsen. Det är ett viktigt mål med dagens event”, avslutar Lars.

Vi kan konstatera att dagens fullmatade event, som avslutades med en guidad visning av Fotografiska, var ett steg i rätt riktning.


assets.sourcemedia.com_-1200x630.jpeg

June 3, 2019

Hewlett Packard Enterprise presenterar idag förbättringar av HPE Small Business Solutions, som påskyndar den digitala transformationen för småföretag som vill optimera sin verksamhet ekonomiskt, skapa differentierade kundupplevelser och övervinna utmaningarna med begränsade IT-resurser.

Som en vidareutveckling av HPE Small Business Solutions, som lanserades i oktober 2018, kombinerar de nya uppdateringarna HPE ProLiant Gen10-servrar, HPE-lagring, Aruba-nätverk och Microsoft-molnfunktioner för att leverera en förenklad implementerings- och hanteringsupplevelse för småföretag.

Småföretag förstår att de måste anamma en digital strategi för att kunna konkurrera effektivt med sina direkta konkurrenter, liksom med större företag med mer resurser. Men med en begränsad personalstyrka och minimala tekniska resurser kan implemetering av rätt teknologi snabbt bli en dyr och tidskrävande process.
HPE hanterar dessa utmaningar med HPE Small Business Solutions – lösningar som är enkla att välja, använda och äga. De kombinerar servrar, lagring, programvara, nätverk och molnfunktioner i en nyckelfärdig lösning. Dagens uppdateringar till HPE Small Business Solutions bygger vidare på HPE:s erfarenheter, med förbättringar som utformats för att möta de unika kraven och prioriteringarna som småföretag har. I detta ingår att erbjuda optimalt prissatta lösningar som gör det möjligt för företagen att skala användare och data efter behov, samt bevisade verktyg som gör det möjligt att effektivt säkerhetskopiera och skydda data för att möta potentiellt omfattande regelverkskrav och reducera driftstopp.

“För att konkurrera på dagens marknad måste småföretag fokusera energi och resurser för att skapa nytt värde och upplevelser för sina kunder”, säger Tim Peters, vice VD och koncernchef, Transactional SMB
Group på Hewlett Packard Enterprise (HPE). “På HPE drivs vi av våra kunders framgångar och är engagerade i att utveckla deras erbjudanden genom olika lösningar, vägledning, support och flexibla
betalningsalternativ som gör att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, och att öka intäkterna.”
“Att leverera pålitliga logistik- och schemaläggningssystem för lastbilsförare och operatörer är vad vi gör. Genom att använda HPE Small Business Solutions, inklusive HPE Pointnext-tjänster för att säkra
kunddata, kan vi optimera och hantera vår IT-verksamhet så att vi kan fokusera på att leverera de bästa tjänsterna till våra kunder och öka vår verksamhet.”, säger Carlos Fernandez, IT Chef på Allied Trucking of
Florida.

Möta småföretagens kundbehov med förbättrade lösningar HPE Small Business Solutions, som nu finns tillgängligt via auktoriserade HPE Partners, innehåller följande nya alternativ och fördelar:
• HPE solutions växer i takt med småföretag för att stödja dem. Den mycket framgångsrika implementeringen för mindre kontor har förbättrats för att stödja dubbelt så många användare och nätverkskapacitet; upp till 100 användare och 200 enheter kan anslutas samtidigt. Kunder kan nu utöka sin kontorsmiljö med HPE ProLiant Gen10-servrar, nyligen adderade HPE StoreEasy 1660-lagringsutrymme samt dubbelt så många säkra Arubanätverksväxlar och Wi-Fi-åtkomstpunkter med enkla pekskärmsverktyg för att påskynda installation.
• Skala lagring enkelt och tillförlitligt för att hantera växande dataförbrukning. Kunder kan köra applikationer för kärnverksamheten och leverera lagringsutrymme med hög tillgänlighet. Allt med den enkelhet,
effektivitet och de kostnadsbesparingar som kommer med programvarudefinierad lagring. Den nya lagringslösningen med hög tillgänlighet är baserad på HPE ProLiant DL380 Gen10 och
kommer nu med ett val av Microsoft Azure Stack HCI eller VMware vSAN-programvara.
• Återställ snabbt till normalläge efter planerade eller oförutsedda händelser. Småföretag får filbackup anpassad till företagets storlek och budget med HPE ProLiant DL360 Gen10-servern och HPE MSA
Page 3 of 3 1050-arrayen (upp till 150 användare) och HPE ProLiant DL325 Gen10-servern och HPE MSA 2052-hybriduppsättningen (upp till 250 användare).
• Möt lagstiftningsöverensstämmelse som kräver datalagring. Kunder kan centralisera, skydda och återställa värdefull data med ett urval av flyttbara disk- och kassettlösningar med nästan obegränsad kapacitet. HPE RDX Backup System levererar oöverträffad portabilitet med kapcitet för portabla kasetter för upp till 4TB, vilket gör det enkelt att lagra viktig data som också kan förflyttas vid behov. Lösningen erbjuder också dataåtkomst vid ITströmavbrott. För större mängder arkiverad data levererar HPE StoreEver MSL 1/8 G2 Tape Autoloader upp till 240TB lagringsutrymme.

HPE Partners spelar en avgörande roll för kundernas framgång

HPE Partners har en djup förståelse för de utmaningar som småföretag står inför samt expertisen att rekommendera och leverera lösningar som driver nya digitala möjligheter. HPE Partners har en unik position för att ge de insikter och den support som behövs för digitala transformation, via HPE Pointnext Foundation Care och HPE Financial Services pay-as-you grow som finansieringsalternativ. “Vi är engagerade i att utveckla teknologitjänster för lastbils- och flygindustrin och genom att samarbeta med HPE för att använda HPE ProLiant Gen10-servrar för att leverera säkra, högpresterande och mångsidiga infrastrukturer i våra colocation-centra, optimerar vi verksamheten för våra kunder samtidigt som vi håller nere deras kostnader.”, säger Joaquin J. Ochoa, partner och SVP, Aviation Technology and Engineering vid subIT.


56d4d2d6e093158cb489bbe7da7e581f.jpg

June 3, 2019

Huawei stärker sin position i Sverige och vinner ytterligare mark gentemot andra aktörer på marknaden.

Huawei har dubblat sin svenska marknadsandel på ett år

Såväl marknadsandel som försäljning ökar dramatiskt jämfört med samma period förra året. Enligt statistik från april i år har Huawei fördubblat sin marknadsandel, från 8 % till 16 % och försäljningen har ökat med 100 % under ett år. Internationella siffror från IDC visar att Huawei har en global marknadsandel på 19 % och rycker allt närmare en förstaplats.

– Vi fortsätter att gå starkt och bygger vårt varumärke såväl globalt som på den svenska marknaden och är trygga med vårt varumärke och de högkvalitativa produkter vi levererar. Vi kan inte annat än att fortsätta bevisa oss på det sättet – vi gör produkter i toppkvalitet inom såväl mobiler, surfplattor, bärbara datorer mm. De omdömen som journalister och konsumenter ger oss är genomgående väldigt positiva och vi kommer att fortsätta verka i den andan, säger Sofia Björnerfors, PR ansvarig på Huawei Consumer Group i Sverige.

Världens mobiltelefontillverkare levererade totalt 310,8 miljoner enheter under första kvartalet 2019 enligt IDC. De flesta tillverkare har en fortsatt nedgång i antal enheter förutom Huawei som fortsatt går starkt. Huawei rapporterade i slutet av 2018 att företagets försäljning av mobiltelefoner gått från 3 miljoner 2010 till 200 miljoner. Huawei rankas bland de tre största mobilvarumärkena i världen och företaget fortsätter vara den näst största tillverkaren av mobiltelefoner i världen. Huawei har en global marknadsandel under första kvartalet 2019 på 19 % enligt IDC. Motsvarande siffra för första kvartalet 2018 var 11,8 %.

Enligt IDC har Huawei förstärkt sin position som nummer två i världen och är alltså den enda tillverkaren som såg sina volymer växa under första kvartalet 2019. Huawei har en årlig tillväxt på 50,3 % och har sålt 59,1 miljoner enheter under årets första kvartal. Enligt IDC är Huawei också väldigt nära att ta förstaplatsen på marknaden.

I Sverige har utvecklingen gått åt samma håll. Enligt GFK:s siffror från april i år har Huawei fördubblat sin marknadsandel, från 8 % till 16 % och försäljningen har ökat med 100 % under ett år. Flera av företagets nyare modeller har fungerat väldigt väl gentemot den svenska marknaden. Modeller som P20 Pro, Mate20 Pro och senaste P30 pro har hyllats av en enig journalistkår. Nya Huawei P30 Pro har rankats högst av medier som Ny Teknik, Ljud & Bild, Mobil, Surfa, Metro och Feber med flera. Även tidigare modeller som Mate20 Pro fick redan från början ett mycket varmt mottagande. Huawei Mate20 Pro utsågs också till årets mobiltelefon av såväl M3 som 99.se.


Screenshot-1200x505.jpg

June 3, 2019

NetNordic rekryterar Björn Biberg som ny CFO i Sverige. Björn kommer närmast från börsbolaget Mackmyra där han har arbetat som CFO sedan 2017. Björn kommer i sin
roll att hantera samtliga NetNordic bolag i Sverige och Finland.

“Vi är mycket glada över att Björn valt att ansluta sig till vår verksamhet. NetNordic växer snabbt och vi är ständigt i behov av erfarna ledare. Med Björns ledarskap, erfarenhet och starka driv får vi in egenskaper som passar oss utmärkt i vår fortsatta tillväxtresa”, säger Joakim Harging, VD NetNordic Communication AB.

“Jag ser verkligen fram emot att börja på NetNordic, som är ett spännande bolag med hög kompetens, vilja och en tydlig ambition att växa verksamheten i Sverige”, säger Björn Biberg. “NetNordic har genom sitt starka erbjudande inom Cybersäkerhet, Datacenter, Nätverk och UC mycket bra förutsättningar att, som en oberoende aktör, leverera bra helhetslösningar till företag och offentlig sektor”, fortsätter Björn.

“Björn är ett välkommet tillskott till vår expansiva svenska verksamhet. Med Björn ombord stärker vi ytterligare vår kapacitet samt förbereder oss för ytterligare tillväxt. Jag är mycket glad över att kunna välkomna Björn”, säger Robert Malm, VD NetNordic Solutions AB.

Björn kommer att ägna första tiden åt att lära känna kollegor samt att fusionera Radpoint, som NetNordic förvärvade i november 2018, med NetNordic.


jean-pierre.jpg

May 31, 2019

2019 har hittills varit ett år som mycket kretsat kring 5G.

Jean-Pierre Brulard, Senior Vice President (SVP) and General Manager for EMEA, VMware

Från vikbara 5G-telefoner till kirurgi som utförs av läkare på Mobile World Congress på patienter långt därifrån. Utrullningen av supersnabba nätverk, IoT och robotar hör också till diskussionerna. Det är få konversationer som saknar 5G-vinkeln på ett eller annat sätt.

För telekomoperatörerna innebär detta enorma möjligheter vad gäller prestanda, effektivitet och nya tjänster. Tack vare 5G kan IoT och edge computing användas på helt andra sätt än många förutspådde för bara några år sedan. Detta betyder dock också att 5G befinner sig i en kritisk fas, då planeringsbeslut som fattas idag kommer få långtgående finansiella och operativa konsekvenser för telekomoperatörer lång tid framöver.

Det är fel att bara tala om 5G som en möjlighet för telekom eftersom i stort sett alla företag oavsett bransch använder mobilnät. Därför bör alla typer av verksamheter planera för utbyggnaden av 5G och hur de kan använda den för att uppnå sina affärsmål. Det spelar ingen roll om de arbetar inom detaljhandel, logistik, i en stad, inom jordbruk, den offentliga eller privata sektorn – alla kan dra nytta av 5G och förbättra kund- och användarupplevelsen.

Många verksamheter ser fortfarande 5G som bara ”ett annat nätverk” men det synsättet riskerar snarare att försvåra nödvändiga investeringar.

Åsa Tamsons som arbetar med nyutveckling på Ericsson sa nyligen i en intervju med CNN att 5G kommer ha samma påverkan som elektriciteten och ångan hade i tidigare teknikskiften – ta in det!

Med mycket snabbare hastigheter, lägre fördröjning och betydligt högre densitet är 5G mycket mer än 4G. Samtliga fördelar krävs om vi vill realisera potentialen med bland annat IoT, självkörande fordon och telemedicin. För förståelsens skull kan vi ta några exempel. Med 5G kan vi ladda ner en HD-film på tio sekunder, jämfört med i bästa fall ungefär tjugo minuter i dagsläget. När det gäller fördröjningen talar vi om millisekunder, vilket är kritiskt vid exempelvis en operation. Densiteten blir viktig på grund av det stora antalet enheter som är anslutna till ett nätverk vid en och samma tidpunkt. Redan idag har vi 23 miljarder IoT-prylar och den siffran ökar stadigt.

Med 5G är det relevant att introducera konceptet ”network slicing”. En ”nätverksskiva” har tekniska egenskaper som är viktiga för att leverera en viss tjänst. Vid exempelvis en operation kan en nätverksskiva användas för att leverera en tjänst med låg fördröjning för att säkerställa att åtgärder vidtas i realtid och utan dröjsmål, för att garantera tillförlitlighet med högkvalitativa bilder och ljud för kirurgen. Tjänsten är helt enkelt tillgänglig under hela operationen och prestandan påverkas inte av andra mobila användare.

Att leverera alla dessa fördelar kommer dock kräva betydande investeringar i nätverksinfrastruktur.

I början kommer vi troligtvis därför få se ett blandat tillvägagångssätt där 4G är tillgängligt för grundläggande tjänster och 5G för specifika och tidskritiska uppgifter. En lösning på detta är ”telco cloud” och NFV som är en mjukvarudefinierad teknik som stöttar både 4G och 5G. Vodafone använder denna lösning och enligt deras chefstekniker Johan Wibergh kan möjligheten att vara flexibel och smidig när företaget fortsätter automatisera sin nätverksverksamhet bara uppnås med en programvarudefinierad infrastruktur.

Det kan vara svårt att överblicka alla möjligheter med 5G idag, och mycket måste ske innan vi ser en fullständig utrullning. Alla företag som är beroende av nätverk på ett eller annat sätt måste ha en plan för att kunna utnyttja fördelarna med 5G för sin egen konkurrenskraft. Företag som bara tänker ytterligare ett G riskerar att se möjligheterna gå förlorade. 5G kommer vara grunden för i stort sett all annan teknik, och företag som faller här, faller också i den digitala världen.

Jean-Pierre Brulard, Senior Vice President (SVP) and General Manager for EMEA, VMware.


nis4-2000x1125-1200x675.jpg

May 31, 2019

Har du koll på NIS-direktivet?

NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför trädde en ny lag i kraft 1 augusti 2018, lagen om informations-säkerhet (2018:1174). Lagen gäller för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster och ställer nya högre krav gällande säkerhet.

Syftet med NIS-direktivet

Direktivet är identiskt för hela EU och även lagarna i respektive land som är baserade på direktivet har stora likheter. Syftet med direktivet är att uppnå en hög gemensam nivå på säkerheten i nätverk och informations-system för samhällsviktiga och digitala tjänster inom unionen. På så vis ska vi stärka den inre marknaden och minska sårbarheten för centrala samhällstjänster.

Dina skyldigheter enligt NIS

Alla samhällsviktiga företag har nu 6 huvudsakliga skyldigheter gällande informationssäkerhet:

 1. Snarast anmäla sig till sin tillsynsmyndighet
 2. Bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete
 3. Årligen analysera verksamhetens risker och upprätta åtgärdsplaner. Dessa ska sedan ligga till grund för val av rätt säkerhetsåtgärder.
 4. Vidta ändamålsenliga och proportionella åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten
 5. Vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och minimera verkningar av incidenter som påverkar nätverk och informationssystem
 6. Rapportera incidenter som har en betydande inverkan på den samhällsviktiga tjänsten, tex bortfall eller en störning.

Vill du läsa mer om NIS-direktivet, vilka det gäller och vad som behöver göras så kan du göra det här.

(För mer specifik information om direktivet i Sverige, se MSB’s hemsida).

Har du koll på hur man arbetar systematiskt med informationssäkerhet?

Enligt MSB’s årsrapport om it-incidentrapportering 2018 så är det fortfarande flera myndigheter som inte arbetar på ett systematiskt och riskbaserat sätt med informationssäkerhet, vilket egentligen krävs av dem.

Vi kan förstå det. Att arbeta med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och välja rätt säkerhetsåtgärder kan kännas som ett stort och svårt arbete när man inte har erfarenhet av det. Dessutom krävs tillräckligt med resurser för att leva upp till kraven. Frågan om informationssäkerhet behöver därmed prioriteras av ledning och beslutsfattare.

På Advenica har vi lång erfarenhet av att analysera säkerheten för lösningar och produkter med det specifika syftet att identifiera nödvändiga motåtgärder och åtgärder för att säkerställa stabilitet. Därför kan vi hjälpa dig att se till att den data och skyddsvärda information som du äger och hanterar är väl skyddad. I samarbete med dig utvärderar våra experter kraven för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå definieras utifrån identifierade utmaningar och en hotanalys.
Advenicas risk- och säkerhetsanalys hjälper till att identifiera problemen samt konkretisera och prioritera de nödvändiga åtgärderna.


microsoft-shareholders.jpg

May 30, 2019

Microsofts VD Satya Nadella besöker Sverige för första gången.

Satya Nadella, VD på Microsoft

Under sin endagsvistelse i Stockholm kommer han bland annat att tala om digitaliseringen av Sverige inför kunder och partners på China Teatern i Stockholm. Satya kommer lyfta fram svenska kunder och även berätta mer om Microsofts vision för bolagets etablering av datacenter i Sverige. Han kommer dessutom besöka Samhall Innovation Days – ett hackathon med målsättning att skapa nya möjligheter för individer i utanförskap att komma in på arbetsmarknaden.

”Runt om i Sverige finns det företag av olika storlekar och branscher som befinner sig på olika digitaliseringsresor för att utvecklas och hitta nya affärsmöjligheter” säger Satya Nadella, VD på Microsoft. ”Vi jobbar för att vara en långsiktig digitaliseringspartner för alla svenska organisationer som vill jobba med innovation och utveckla sin verksamhet. Vi har som ambition att de datacenter som vi bygger i Sverige ska vara bland de mest hållbara i världen, det är ytterligare ett steg för att stärka vår position som långsiktig digitaliseringspartner för svenska verksamheter.”

Satya Nadella träffar kunder och partners

Satya Nadella kommer till Sverige för att träffa kunder, partners och Microsoft Sveriges medarbetare. Han inleder sitt besök med att hålla ett keynote-tal för mer än 1 200 kunder och partners på ”Microsoft Pivot – Envisioning the Future of Digitalization” på China Teatern i Stockholm. Teman som Satya kommer fokusera på är digital transformation med molnet och AI, innovation och hållbarhet samt Sverige som ledande digital nation.

Satya kommer även lyfta några digitaliseringssamarbeten som Microsoft är involverade i tillsammans med svenska kunder.

 • Sandvik: 42 000 anställda i 160 länder, det är Sandviks verklighet och förutsättningar som ställer specifika krav på it-funktioner och samarbetsverktyg. Sandvik har tacklat utmaningen genom att samla alla anställda på en gemensam plattform, oavsett marknad eller affärsområde, där första steget var att implementera Office 365 i hela organisationen. Just nu är företaget mitt uppe i nästa fas, en utrullning av Microsoft Teams som samarbetsverktyg för alla anställda. I dag har ca 20 000 anställda fått tillgång till Teams och Sandvik kan redan se att samarbetet i organisationen ökar genom att anställda enklare kan dela dokument över hela organisationen, delta i videomöten och skapa specifika projektgrupper på Teams. För Sandvik har det även inneburit kostnadsbesparingar genom att fasa ut andra liknande appar och samarbetslösningar.
 • Kiruna Stad: Kiruna samarbetar med Microsoft och CGI i arbetet med att flytta hela staden på grund av den expanderande gruvverksamheten i regionen.  I arbetet använder staden AR och HoloLens för att kartlägga och planera stadens underjordiska infrastruktur. GPS-baserade datakällor kombinerat med geografisk information från staden möjliggör för stadsplanerare att se infrastrukturen via holografisk grafik när de är ute i verkligheten. På sikt planerar Kiruna även att använda lösningen för att effektivisera underhållsarbetet i staden.

Samhall Innovation Days

Under sitt besök i Sverige kommer Satya Nadella även besöka Samhall Innovation Days, ett hackathon som Samhall och Microsoft arrangerar tillsammans. Målsättningen med Samhall Innovation Days är att skapa förutsättningar för människor med en diagnos inom autismspektrumet att komma i funktion. Och att skapa verktyg och digitala lösningar som kan hjälpa dem att bryta sitt utanförskap och komma in på arbetsmarknaden.

Satya kommer att träffa Samhalls vd, Monica Lingegård, för att prata om Samhalls arbete och vision. Han kommer även träffa de olika hackathon-teamen för att lyssna på deras idéer och lösningar.

Som ett led i Microsofts mål att hjälpa svenska företag och verksamheter på sin digitaliseringsresa presenterar Satya ny information rörande Microsofts etablering av datacenter i Sverige.

Hållbarhet i fokus för Microsofts svenska datacenter

Microsoft meddelar idag sin avsikt att de datacenter som ska byggas i Gävle och Sandviken kommer vara bland de mest hållbara i världen – både vad gäller konstruktion och drift. Designens av Microsofts svenska datacenter innebär en helt ny standard för Microsoft och är ett steg i företagets arbete för en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp.

De datacenter som planeras i Gävle och Sandviken kommer helt och hållet drivas på förnybar energi och de kommer vara nollavfallsanläggningar. Microsoft samarbetar med Vattenfall och The Node Pole i utvecklingen av de svenska datacenteretableringarna för att säkra leverans och tillgång av förnybar energi, lösningar för att minska koldioxidavtrycket samt utbyggnad av infrastrukturen för energiförsörjning i regionen. Utbyggnaden av infrastrukturen kommer säkra elförsörjningen för hela regionen och bidra till att ytterligare minska koldioxidavtrycket från Microsofts datacenter.

Microsoft är sedan 2012 koldioxidneutrala och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar energi som företaget använder i hela sin verksamhet.